Peygamberimizin sağlığa verdiği önem

Sağlık, dünya hayatında Allah’ın, Rahman sıfatının tecellisi olarak – mümin olsun ya da olmasın – herkese verdiği en büyük nimetlerden biridir. Şüphesiz sağlık iman ile birlikte olduğunda ne denli önemli bir nimet olduğunu daha iyi bilmekte ve Allah’a daha fazla şükretmeye vesile olmaktır.

Sağlığın hayatımızdaki yeri ve önemini vurgulayan bir çok hadis vardır.

Peygamber Efendimiz ﷺ insanlara İslâm dininin esaslarını tebliğ ederken onlara sağlığın önemini de her vesileyle belirtmiştir. Halk sağlığı, hijyen ve koruyucu hekimliği ön plana çıkarmış. Sağlıkla ilgili, yaygın olan yanlışları ve hurafeleri düzeltmiş, doğruluğu ve faydası tecrübelerle ispatlanmış kuralları kabul etmiş, ashabına da tavsiyede bulunmuştur.

İslâm, ” Zaruriyat -i diniye “ diye adlandırdığı beş şeyi korumayı her Müslümana farz kılmıştır. Bunlar:
Nefsi koruma; Aklı koruma; Nesli koruma; Malı koruma; Dini koruma olarak sınıflandırılmıştır. İlk üçü sağlıkla ilgilidir. Sigara, içki ve uyuşturucu benzeri her zararlı şeyden aklı korumak, hastalıklara karşı nefsi korumak, her türlü fuhşiyattan nesli korumak, nikahı korumak korumak da dinen cacip saılmaktadır.

Bedenin sağlığını koruyan tıp ile, Ruhun sağlığını koruyan din hakkında, İmam Şafii şöyle diyor; ” İki meslek vardır ki, insan onlarsız edemez; Bunlar tıp bilim adamlarıyla din alimleridir. ” En iyi tıbbın da helal ve haramı bilmede olduğu bilgisinden başka bilgi bilmem. ( İhyâ-u Ulûmid-dîn )

İslâmiyet’in hedef olarak gösterdiği dünya ve ahiret saadeti, onun bir bütün halinde yaşanmasıyla mümkündür. Bundan dolayı dinimiz, insan unsurunun vazgeçilmez ihtiyaçlarından olan tıp alanına gereken alakayı göstermiş ve gereken değeri vermiştir.
Peygamber Efendimiz ﷺ sadece dini hükümleri gönderilmiş olmayıp dünyevi konularda, özellikle tıp konusunda da en güzel örnektir. Bu örnekleri, Peygamber Efendimizin ﷺ tıbbı emir, tavsiye ve tatbikatlarında görmekteyiz.

lıSağlık, dünya hayatında Allah’ın, Rahman sıfatının tecellisi olarak – mümin olsun ya da olmasın – herkese verdiği en büyük nimetlerden biridir. Şüphesiz sağlık iman ile birlikte olduğunda ne denli önemli bir nimet olduğunu daha iyi bilmekte ve Allah’a daha fazla şükretmeye vesile olmaktır.

Sağlığın hayatımızdaki yeri ve önemini vurgulayan bir çok hadis vardır.

Peygamber Efendimiz ﷺ insanlara İslâm dininin esaslarını tebliğ ederken onlara sağlığın önemini de her vesileyle belirtmiştir. Halk sağlığı, hijyen ve koruyucu hekimliği ön plana çıkarmış. Sağlıkla ilgili, yaygın olan yanlışları ve hurafeleri düzeltmiş, doğruluğu ve faydası tecrübelerle ispatlanmış kuralları kabul etmiş, ashabına da tavsiyede bulunmuştur.

İslâm, ” Zaruriyat -i diniye “ diye adlandırdığı beş şeyi korumayı her Müslümana farz kılmıştır. Bunlar:
Nefsi koruma; Aklı koruma; Nesli koruma; Malı koruma; Dini koruma olarak sınıflandırılmıştır. İlk üçü sağlıkla ilgilidir. Sigara, içki ve uyuşturucu benzeri her zararlı şeyden aklı korumak, hastalıklara karşı nefsi korumak, her türlü fuhşiyattan nesli korumak, nikahı korumak korumak da dinen cacip saılmaktadır.

Bedenin sağlığını koruyan tıp ile, Ruhun sağlığını koruyan din hakkında, İmam Şafii şöyle diyor; ” İki meslek vardır ki, insan onlarsız edemez; Bunlar tıp bilim adamlarıyla din alimleridir. ” En iyi tıbbın da helal ve haramı bilmede olduğu bilgisinden başka bilgi bilmem. ( İhyâ-u Ulûmid-dîn )

İslâmiyet’in hedef olarak gösterdiği dünya ve ahiret saadeti, onun bir bütün halinde yaşanmasıyla mümkündür. Bundan dolayı dinimiz, insan unsurunun vazgeçilmez ihtiyaçlarından olan tıp alanına gereken alakayı göstermiş ve gereken değeri vermiştir.
Peygamber Efendimiz ﷺ sadece dini hükümleri gönderilmiş olmayıp dünyevi konularda, özellikle tıp konusunda da en güzel örnektir. Bu örnekleri, Peygamber Efendimizin ﷺ tıbbı emir, tavsiye ve tatbikatlarında görmekteyiz.

Sağlık, dünya hayatında Allah’ın, Rahman sıfatının tecellisi olarak – mümin olsun ya da olmasın – herkese verdiği en büyük nimetlerden biridir. Şüphesiz sağlık iman ile birlikte olduğunda ne denli önemli bir nimet olduğunu daha iyi bilmekte ve Allah’a daha fazla şükretmeye vesile olmaktır.

Sağlığın hayatımızdaki yeri ve önemini vurgulayan bir çok hadis vardır.

Peygamber Efendimiz ﷺ insanlara İslâm dininin esaslarını tebliğ ederken onlara sağlığın önemini de her vesileyle belirtmiştir. Halk sağlığı, hijyen ve koruyucu hekimliği ön plana çıkarmış. Sağlıkla ilgili, yaygın olan yanlışları ve hurafeleri düzeltmiş, doğruluğu ve faydası tecrübelerle ispatlanmış kuralları kabul etmiş, ashabına da tavsiyede bulunmuştur.

İslâm, ” Zaruriyat -i diniye “ diye adlandırdığı beş şeyi korumayı her Müslümana farz kılmıştır. Bunlar:
Nefsi koruma; Aklı koruma; Nesli koruma; Malı koruma; Dini koruma olarak sınıflandırılmıştır. İlk üçü sağlıkla ilgilidir. Sigara, içki ve uyuşturucu benzeri her zararlı şeyden aklı korumak, hastalıklara karşı nefsi korumak, her türlü fuhşiyattan nesli korumak, nikahı korumak korumak da dinen cacip saılmaktadır.

Bedenin sağlığını koruyan tıp ile, Ruhun sağlığını koruyan din hakkında, İmam Şafii şöyle diyor; ” İki meslek vardır ki, insan onlarsız edemez; Bunlar tıp bilim adamlarıyla din alimleridir. ” En iyi tıbbın da helal ve haramı bilmede olduğu bilgisinden başka bilgi bilmem. ( İhyâ-u Ulûmid-dîn )

İslâmiyet’in hedef olarak gösterdiği dünya ve ahiret saadeti, onun bir bütün halinde yaşanmasıyla mümkündür. Bundan dolayı dinimiz, insan unsurunun vazgeçilmez ihtiyaçlarından olan tıp alanına gereken alakayı göstermiş ve gereken değeri vermiştir.
Peygamber Efendimiz ﷺ sadece dini hükümleri gönderilmiş olmayıp dünyevi konularda, özellikle tıp konusunda da en güzel örnektir. Bu örnekleri, Peygamber Efendimizin ﷺ tıbbı emir, tavsiye ve tatbikatlarında görmekteyiz.

İslâm dini sağlıklı hayat üzerinde önemle durur, insanın en kıymetli servetlerinden birinin sıhhat olduğunu vurgular. Allah Teâlâ;
Kendi kendinizi tehlikeye atmayın….. ( Bakara, 195 )

Peygamber Efendimiz ﷺ ” Hiç kimseye, ‘ Yakîn’den sonra, afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir. “ buyurmaktadır.

Sağlıklı olmak en büyük nimetlerden biridir. Çünkü dünyayı ve ahireti kazanmak ancak sağlıklı olmak ile mümkündür.
Peygamber Efendimiz ﷺ sağlık hakkında şöyle buyurmuşlardır;
Sizlerden her kim vücutça sağlıklı; Canından ve malından korkusuz ve huzurlu; Günlük yiyeceği de yanında olarak sabahlarsa , sanki dünyanın bütün nimetleri kendisinde toplanmış gibi olur. ( Tirmizî ) Bir diğer hadislerinde ;
” İnsanlar şu iki şeyde aldanmışlardır; Bunlar; Sağlık ve boş vakittir. “ ( Buhârî ) Bir diğer hadislerinde ;
” Vücudunun senin üzerinde hakkı vardır. “ ( Buhârî ) Diyerek, müminin sağlığa önem vermesine dikkat çekiyor.
Nimet elden çıktıktan sonra ancak kıymetinin bilindiği bir gerçektir. İnsanın bu zaafını iyi bilen Peygamber Efendimiz ﷺ, bizi uyarıyor;
” Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini biliniz;
1- Hastalık gelmeden önce; Sıhhatin,
2- Yaşlılık gelmeden önce; Gençliğin,
3- Fakirlik gelmeden önce; Zenginliğin,
4- Meşgûliyet gelmeden önce; Boş vaktin,
5- Ölüm gelmeden önce; Dünya hayatını

Öneminden dolayı sağlık nimeti birinci sırada yer almıştır.
” Sağlık Cennet nimetlerindendir. “
” Sağlıklı Müslüman hasta Müslüman’dan hayırlıdır. “
” Sağlık takva ile birlikte bütün dünyevi zenginliklerden daha üstündür. “

Sosyal Ağda Paylaş

Bir cevap yazın