HAZİNELERİMİZ

Oruçta Sağlık Mucizleri

Orucun birçok hastalığa karşı koruduğu tıbben sabittir. İnsan vücudunda biriken zehirlerin ancak oruçla giderildiği ifad

Bedeniniz Allah’ın Emanetidir.

Yaşamak, insan olmanın şerefini ve sorumluluğunu tatmak, dünyayı imar edecek akla ve iradeye sahip olmaktır. Bu da, Alla

Namazın Önemi

İslam’ın beş esaslarından biri olan Namaz günde 5 vakit eda edilmek üzere farz kılınmıştır. Allah ( cellecelalühü

Müslüman’ı; Kâfirlik, Münafıklık Ve Benzeri Tabirlerle İtham Edemeyiz.

MÜSLüMANI KAFİRLİK, MÜNAFIKLIK ve BENZERİ TABİRLERLE İTHAM EDEMEYİZ “Birbirleriyle münasebette çeşitli dini hizmet

Yerlere Tükürmek.

Peygamber Efendimiz ( sallallâhu aleyhi ve sellem ) buyurmuştur ki; Ümmetimin iyi-kötü bütün amelleri bana gösterildi. İ

Organlarımızın Günahlardan Korunması.

Göz : Haram olan şeylerden muhafaza için tavsiyede bulunacak, yabancıya veya bir Müslüman kardeşinin mahrem yerine bakma

Nefsin Mertebeleri.

Nefsi Emmare Hep kötülüğü emreden, hâyırda ve ibadette gözü olmayan nefistir. Her türlü günahı çekinmeden işler. İman ve

Namaz

Namaz kelimesi, Farsçadan Türkçeye geçmiş bir kelimedir. Farsçadaki okunuşu “nemaz”dır. Namaz ibadetinin Arapçadaki karş

Dargınları Barıştırmak.

Mü’minler birbirinin kardeşidir; iki kardeşin arası açıldığında, diğer kardeşler onları barıştırmalıdır. Çünkü Müs

Müslümanın Müslümana Karşı Tutumu.

Müslümanları çirkin görmek, onlarla bozuşmak ve onlardan yüz çevirmek kesinlikle haram kılınmıştır. Müslümana hakaret ed

Namaz Ve Zekât

Bilesin ki. Ulu Allah ( cellecelalühü ) zekâtı Islâmın temellerinden biri olarak ilan etmiş, onu en yüce İslâm alâmeti o

Şefaat Ve Yardım İstemek.

  Yaşayanların, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-’den şefaat dilemesinin caiz olmadığını iddia edenler va

İMAN İLE KÜFRÜ AYIRT ETMEK.

  Bir Müslüman’ın İslam dairesinden çıkmasını gerektiren sebepleri layıkıyla bilen insan sayısı oldukça azdır. Bu h

Kelime-i Şehadette Rabbimize Ne Söz Verdik ?

EŞHEDU Şahitlik ediyorum, söz veriyorum ve yemin ediyorum ki, EN LA İLAHE 1- Allah’tan ( cellecelalühü ) başka kanun koy