Erkek ve Kadınların avret yerleri

Avret; İnsan vücudunda başkası tarafından görülmesi ayıp ya da günah sayılan yerlerdir. Setr-i Avret ise; Avret sayılan yerleri örtmek demektir.

1 – Namaz içinde Avret.

2 – Namaz dışında Avret

Namaz içinde avret, açıldığında namazın bozulduğu bölge demektir. Ebu Hanîfe’ye göre ( Allah ona rahmet etsin. ) göre; Bir uzvun dörtte bire kadar olan kısım açılırsa namaz sahih olurken, açılan kısım uzvun dörtte birini geçerse namaz bozulur. İmam Kerhî’ye göre; cinsel uzuv ve makattan dirhem miktardan az bir yer açılsa namaz batıl olur. Ebu Yusuf’a ( Allah ona rahmet etsin. ) göre bir uzvun yarısından fazla açılması esas alınmıştır. Yarıdan azının açılması nam aza zarar vermez iken, yarısının açılmasının bozup bozmayacağına dair iki rivayet vardır.

Hanefî mezhebine göre; Erkeklerin namazda bedeninden örtünmesi gereken yerler şunlardır: Göbekten diz kapaklarına kadar olan yerlerin örtünmesi gerekir. Diz kapakları örtünmesi gereken yerlerdendir. Fakat göbek, örtünmesi zorunlu olan bölgeye dahil değildir.

Erkekler namaz dışında da diz ile göbek arasında kalan bölgeleri örtmek ile mükelleftirler. Yani kendisinin veya bakması helal olmayan başkalarının görebilecekleri avret yerinin kapatılması Vâcip olmaktadır. Ancak tedavi maksadıyla zarûret miktarı çerçevesinde açılmasına müsaade edilmiştir. Taharetlenmek için başkaları onu görmediği yerde ihtiyaç miktarı avret yerinin açılmasına izin verilmiştir.

Kadınların namazda başkalarından kulaklarının üstüne sarkan saçları dahil bütün bedenlerinin örtülü olması gerekir. Zira;

Abdullah b. Ömer ( Allah ondan razı olsun. ) Peygamber Efendimiz’in ( Sallallâhu aleyhi ve sellem ) şöyle dediğini rivayet etmiştir. ” Kuşkusuz; kadın avrettir. Dışarı çıktığında şeytan onu saptıracak fırsat gözetir. “ (Tirmizî; er-Radâ; bab:18; hadis no:1173 )

Ancak iki elin avuç içi, örtünmesi zorunlu yerden ayrılmıştır. Çünkü bunlar avret değildir. Ellerin sırt kısmı ise örtünmesi gereken yerlerden sayılır. Ayakların dış kısımları avret değildir. Fakat iç kısımları avret yani örtünmesi gereken yerlerdendir.

Kadınlar kendi başlarına veya kendilerine evlenmeleri yasak olan yakınlarının yanında iseler veya Müslüman kadınların huzurunda iseler bu taktirde, diz ile göbek arasındaki bölgeyi örtmekle yükümlüdürler. Bunların huzurunda veya yanlızsalar bu yerlerin dışında kalan bölgelerin ihtiyaca göre açılmasına ( Fitne söz konusu olmazsa ) izin verilmiştir.

Fakat kadın kendine nikahı düşen yabancı bir erkeğin huzurunda ise veya Müslüman olmayan kadınların huzurunda ise el ve yüz dışında kalan yerlerini örtmesi Farzdır. Ellerinin ve yüz kısımlarının da görünmeleri fitneye yol açmayacaksa açılması caizdir. Aksi takdirde caiz olmaz.

Sosyal Ağda Paylaş

Bir cevap yazın