Şeytanın arkadaşları

Mutakil, Zühri’den, O da Urve’den, O da Hz. Aişe’den şöyle dediğini rivayet etmiştir: ” Resûlullah’ın Ashabı bir akşam üzeri onu ziyaret etmek istediler. İçlerinde Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Selman ve Ammar bin Yasir ( r.a ) vardı. Resûlullah dışarı çıktı, sıtmaya yakalanmış gibi terliyordu. Alnından inci gibi terler akıyordu. Sonra alnını sildi. üç defa ” Allah o meluna lanet etsin. “dedi. Sonra da başını eğdi. Hz Ali ( r.a ) O’na: ” Anam babam sana feda olsun, az önce kime lanet ettin? “ diye sordu. O da şöyle buyurdu: ” Habis şeytana ettim, kuyruğu arkasına girdi, yedi adet yumurtladı; İşte onlar ademoğullarına musallat olanlardır:

Birincisi: İsmi Müdhiş’tir, ulemaya musallattır, onları çok farklı yanlış görüşlere sevk eder.

İkincisi: İsmi Hadis’tir, namaz kılanlara musallattır, onlara zikri unutturur, onları çakıl taşları ile oynatır, onlara esneme ve uyuklama verir; öyle ki biri uyur, ona: ” Uyudun denilir. O da: ” Ben uyumadım “ der ve namaza abdestsiz olarak girer. Muhammed’in ruhunu elinde bulunduran Allah’a yemin ederim ki biriniz namazından çıkar da elle ne kıldığı namazdan yarısı, dörtte biri, onda biri bile geçmez. Vebal sevabından daha çok olur.

Üçüncüsü: İsmi Zebun’dur, o çarşıdakilerle görevlidir; onlara eksik tartıp eksik ölçmeyi, alışverişte yalan söylemeyi, malını ballandırmayı, ne edip edip onu satmayı emreder.

Dördüncüsü: İsmi Betr’dir, o da musibet anında yaka yırtma, yüz tırmalama, vaveyla çağırmakla görevlidir. Sonunda ölü sahibinin bütün sevabı boşa gider.

Beşincisi: İsmi Manşut’tur, bu da yalan haberler, kovuculuk, kaş göz hareketi etme ve övünme ile görevlidir, öyle ki kulları günaha sokar.

Altıncısı: İsmi Vasim’dir, bu da zina ile görevlidir, erkeği ve kadını tahrik eder, onlara zina ettirir.

Yedincisi: İsmi A’ver’dir, o da hırsızlıkla görevlidir. Hırsıza: “Sen bunu ihtiyacını görmek, borcunu ödemek ve açığını kapatmak için çalıyorsun, sonra tövbe edersin, der.

Öyleyse her Mümin bütün hallerinde şeytandan gafil kalmamalıdır, hiçbir işinde ondan emin olmamalıdır.

Sosyal Ağda Paylaş

Bir cevap yazın