Su içme sünnetindeki sağlık

Bilindiği gibi su içerken besmele çekmek sünnettir. Resûllullah ﷺ Tirmizi de yer alan bir hadiste ” Su içerken Bismillah, sonunda da Elhamdülillah deyiniz. “ buyurmaktadır. Suyu iki veya üç nefeste ve oturarak içmek Resûllullah’ın ﷺ sünnetlerindendir. Seyrek de olsa,
ayakta da su içtiği olmuştur. Bu da ayakta su içmenin caiz olduğunu göstermek içindir. Tıp otoritelerine göre, oturmak suretiyle,
iki veya üç nefeste içilen su aynı zamanda dil ve ağız bölgesinde daha fazla duraksadığından tükürük bezleri için gerekli olan,
suyun emilmesini sağlıyor, bu da anti bakteriyel ve antioksidan etkiye sahip tükürüğün salgılanmasını arttırıyor. Bunun neticesinde,
Ağız, diş, mide ve bağırsaklar daha sağlıklı olur.

Kalbin hızlı çalıştığı durumlarda bir nefeste su içmek, kalbi riske soktuğu ve mide ile bağırsakları uyararak küçülmelerine ve sancılara,
yol açtığı ifade ediliyor.

İbn Abbas’tan – Allah ondan razı olsun – gelen bir rivayette, Resûllullah ﷺ zemzem suyunu ayakta olduğu halde içtiği rivayet edilir.
İbn Abbas söyle der: ” Ben Resûllullah’a ﷺ Zemzem ikram ettim, ayakta içti. “ ( Müslim )

Bilindiği üzere Resûllullah ﷺ bir hadislerinde ayakta su içmeyi yasaklamıştır. ( Müslim ) Bu itibarla, hadis âlimleri bu farklın rivayetleri birleştirmişlerdir. Sahih-i Müslim’i şerh eden İmam Nevevi, bu iki farklı hadis hakkında şöyle der:
” Bu hadislerdeki yasaklama tenzihen mekruh şeklindedir. Ayakta su içmenin caiz olduğunu beyan içindir. “
İmam suyuti de, Resûllullah’ın ﷺ Zemzemi ayakta içmesini de şöyle izah eder:
” Resûllullah’ın ﷺ, Zemzemi ayakta içmesi, ayakta su içmenin caizliğini açıklama manasındadır. ”
Hanefi âlimleri, İbn Abbas’ın rivayet ettiği hadise dayanarak Zemzemi ayakta içmenin müstehap olduğuna hükmetmişlerdir.

Bir mucize eseri olarak kurak bir bölge olan Mekke’de Hz. İsmail’in annesi Hz. Hacer’le ortaya çıkan Zemzem suyu,
Mukaddes kabul edilen sudur.

Resûllullah ﷺ ” Zemzem suyu ne niyet ile içilirse Allah, içene onu verir. “ dediği Zemzem suyu, Açlığını gidermek için içeni açlığını,
susuzluğunu gidermek için içenin susuzluğunu giderir ve şifa niyetiyle içene de şifa sunar. Bir muradı varsa samimi bir niyetle içse,
O muradına erer. Çünkü vahiy ile ilhamla konuşan Resûllullah ﷺ hak söyler. Onun on dört asır önce Zemzemin faydalarıyla ilgili olarak,
söyledikleri bugün modern tıp tarafından da tasdik edilmektedir. Yapılan tahlillerde, Zemzemin farklı bir yapıya sahip olduğu,
ve birçok hastalıklardan insanı koruduğu, hastaları tedavi ettiği uygulamalarla görülmüştür.

Günümüzde Zemzemin başka mucizevi yönü de bir kuyu olmasına rağmen bereketli olması, eksilip tükenmemesidir.
Dünyanın her yerinden hac ve umre için Mekke’ye giden milyonlarca mümin Zemzem suyunu hem Mekke’de hem de Medine’de içer,
Memleketine götürmekte ve yakınlarına ikram etmektedir. Hiç eksilmiyor, kaynağı henüz bulunamamıştır. Nereden geldiği şuan ki, teknolojiye göre bile bilinemiyor. Yakınlarında hiç bir kuyu yok ve denize 80 km. uzaklıkta. Bu şartlarda suyunu denizden veya,
başka bir kuyudan alması imkansız.

Dünya sağlık örgütü ( WHO ) Raporlarına göre Dünyadaki en içilebilir ve sağlıklı sulardan biridir Zemzem.
Yapılan test sonuçlarına göre Dünya da içinde mikroorganizma ve bakteri bulundurmayan tek suyun Zemzem suyu olduğu,
tespit edilmiştir.

Resûllullah ﷺ Zemzemin bu mucizevi yönüne işaret ederek bu hususta şöyle buyurmuştur:
” Allah, İsmail’in annesi Hacer’e rahmet etsin! O Zemzemi kendi haline bıraksaydı, suyun etrafına kum gerip havuz havuz yapmasaydı, Muhakkak Zemzem akar ve bir ırmak olarak devam ederdi. “ ( Buhârî )

Zemzemin tespit edilen bazı faydaları:

  • Süt arttırıcı: Resûllullah ﷺ ” Hacer Zemzemden içiyor, içtikçe de İsmail’i emzirmek için sütü çoğalıyordu. “ buyurarak,
  • Zemzemin süt çoğaltıcı etkisini belirtmiştir.
  • Susuzluk giderici: Çölde insanların susuzluğunu gideren bir iksirdir.
  • Doyurucu, açlığı giderici: Ebu Zer-i Gıfari, Kâbe’de 30 gün kalmış, sadece Zemzem suyu içerek yaşamıştır.

İbn Abbas hazretleri de, Zemzem içerken” Ya Rabbi senden faydalı ilim ve bol rızık ve her türlü hastalıklara şifa istiyorum. “
Diye dua ederdi.

Sosyal Ağda Paylaş

Bir cevap yazın