Oruç

Orucun Zahiri Farzları Altı Tanedir.

 • Ramazan ayının başlangıcını gözetlemektir.
 • Niyet
 • Orucu hatırlamakla beraber kasten bir şeyi içine göndermekten korunmaktır.
 • Cimadan sakınmak.
 • İstimnadan sakınmak.
 • Kusmaktan sakınmak.

Orucu Yemenin Cezası

 • Kaza Etmek: İster özürle ister özürsüz orucu terk eden her mükellef Müslümana kaza etmek farzdır.
 • Keffaret :    Bir köleyi azat etmektir. Eğer azat etmeye gücü yoksa iki ay üst üste oruç tutar. Ona da gücü yetmezse 60 miskine yemek verir
 • Fidye : Hamile ve emzikli kadınlara çocuklarından korkarak  oruçlarını yedikleri taktirde fidye verir.
 • Oruçlulara benzemek için o gün akşama kadar orucu bozan şeylerden sakınmaktır.

Orucun Sünnetleri

– Sahuru geç yemek.

İftarı hurma veya su ile namazdan evvel ve acele yapmak.

– Zevalden sonra Misvak kullanmamak.

– Ramazan ayında cömert olmak.

– Bolca Kur’an okumak.

– Camide îtifaka girmek. 
( Her ramazanın son gününde itikafa girmek daha da faziletlidir.

Oruç üç derecedir.

– Avamın Orucu : Bu oruç, karın ve tenasül uzvunu şehvetlerden sakınmaktan ibarettir.

– Havasın Orucu : Kulak, göz, dil, el, ayak ve sâir azaları günahlardan sakınmaktan ibarettir.

– Ahass’ül-havassın Orucu : Kalp, dini maksatlardan ve dünyevi düşüncelerden men edip Allah’tan başkasını,                                                                           Kalpten tamamen uzaklaştırmaktan ibarettir.

Oruç, Azaları Günahtan Korumakla beraber, Altı Şeyle Tamam Olur .

 • Gözü Korumak

Gözü istenilmeyen şeylerden korumak, kalbi meşgul eden ve Allah’ın zikrinden alıkoyan nesnelere bakmamaktır.

Haram bakış. İblisin zehirli oklarından bir oktur. Kim Allah’tan korkarak onu terk ederse, o kuluna kalbinde tatlılığı beliren bir İman ihsan eder. 

 • Dili Korumak.

Oruç, Mümin için kalkandır. Herhangi biriniz oruçlu ise, kötü konuşmasın, cahilce hareket etmesin. Eğer bir kişi kendisiyle boğuşmaya veya dövüşmeye kalkarsa ona; – “ Ben oruçluyum. “ Desin 

 • Kulağı Korumak.

Boyuna yalancılık için dinlerler, boyuna haram yerler, artık sana gelirlerse ister aralarında hükmet, ister kendilerinden yüz çevir, eğer yüz çevirirsen sana hiç bir zarar edemezler, şayet hükmedersen aralarında adaletle hükmet, çünkü Allah adalet edenleri sever. ( Maide, 42 )

 • Diğer Azaları Korumak.

 

 • İftarda Az Yemek

 

 •  İftarda Az Yemek
 • İftar zamanında tıka-basa helalden yememektir. Helalden tıka basa doldurulan karın, Allah nezdinde en buğz dolu kalptır.

Oruçlu bir kimse, gündüzleri yemediklerini tedarik edip iftar zamanında tıka-basa yerse acaba Allah’ın düşmanı olan nefis ve şeytanı nasıl kahredebilir ve şehvetini nasıl kırabilir?

Bazen da kişi, oruçlu olmadığı takdirde yiyeceklerinin birkaç mislini temin ederek iftarda yer. Hatta öyle adet olmuştur ki, yemeklerin en nefisleri ramazan ayı için tedarik edilir ve o ayda, birkaç ayda yenilmeyecek kadar çeşitli yemekler yenir. Halbuki, oruçtan gaye, mideyi aç bırakmak, heva hevasatı kırmak ve böylece nefsi, takvaya alıştırmaktır.

Bu, orucun başta gelen hedefidir. Fakat mide sabahtan akşama kadar aç bırakılır, tam akşam zamanı yemeğe karşı şehvetle isteği kabardığında, ona lezzetli yemekleri yedirip doyurursa, onun iştahı daha da fazlalaşır ve kuvveti daha da gelişir.                                                                                           

O zaman öyle şehvetler baş gösterir ki şayet nefis eski adetlerinde bırakılıp oruç vesilesiyle bu kadar çeşitli yemeklerle beslenmeseydi,                daha sakin olurdu.

Bu sebepie orucun ruhu ve özü, şeytanın elinde şerlere sevketmek için vesile olan nefsin kuvvetlerini kırmaktır.
Bu ise, ancak iftar zamanında az yemekle hasıl olabilir. Yani eğer oruçlu olmasaydı, akşamleyin ne yiyecekse oruçlu olduğu takdirde ancak onunla iktifa etmelidir. 

                                                                                                                                                                                                                        

Eğer bütün gün yiyeceklerini toplayarak hepsini üst üste iftar zamanında yerse, o zaman orucundan herhangi bir fayda temin edemez.
Orucun âbâbından birisi de açlık, susuzluk ve zâfıyeti hissetsin diye gündüzleyin uyumamaktır. Böyle yaptığı takdirde kalbi saflaşır. Her gece biraz daha zayıf olmak suretiyle gece namazlarına kalkmak imkanına sahip olur. Bu durumda umulur ki, kalbinden şehevi arzular uzaklaşır. Şeytanın pençesinden kurtulan kalp, gökler âleminde seyretme imkânına sahip olur. Zaten kadir gecesi, gökler âleminde seyretmek imkânına sahip olan geceden ibarettir. Cenâb-ı Hakkın:

“Muhakkak biz, Kur’an’ı kadir gecesinde inzâl buyurduk” (Kadr: 1) ayetiyle bu mâna kastolunmuştur.


Kalbi ile göğsü arasında bir yemek dağarcığını meydana getiren kimse, böyle bir şereften mahrumdur. Sadece midesini yemekten boşaltmak da bu mahcubiyyet perdesinin aralanmasına kâfi değildir. Belki himmetini Allah’tan başka her nesneden boşaltmalıdır. İşte o zaman, hakikatin tamamını elde etmiş olur. Bu durumun ilk basamağı az yemektir.  

 • Kalbi Korku İle Ümit Arasında Olmak

İftardan sonra kalbi korku ve reca arasında ve muzdarip olmalıdır. Çünkü 0rucun kabul edilip kendisini Allah’a yakın olanlardan veya orucunun kabul edilmemesi sebebiyle Allah’ın gazabına maruz kalanlardan olup olmadığını kestirmemektir.

Her ibadetin sonunda da böyle olmalıdır.
Haşan bin Ebil Haşan bin Haşan el-Basrî’den rivayet ediliyor ki, kendisi, kahkaha ile gülen bir grubun yanından geçerek onlara şöyle dedi:
– Ey insanlar! Allah ramazan ayını, kulları için bir yarış sahası olarak yaratmıştır. Kullar o ayda ibadet hedefine doğru koşuşurlar. Şüphesiz bir grup, zaferi elde eder, diğer bir grup ise, geri kalıp, mükâfat kazanmaktan mahrum kalır. Hayret edilecek durum, o gülen ve oynaşan kimselerin durumudur ki, halkın koştuğu hedefe kavuştukları bir günde, onlar da gaflet içerisinde gülüşüp oynaşırlar. Böylece bir nimetten mahrum kalırlar. Ey gülenler! Dikkatli olunuz. Allah’a kasem ederim, eğer Hak, perdeyi aralasaydı, iyilik yapan iyiliğiyle, kötülük yapan da üzüntüsüyle meşgul olur, böylece gülme kapısı kapanırdı.

Cevap Yaz