İlk uygulanan karantina

Temizlikle ilgili İslami tavsiye ve talimatlara uymanın hikmeti, mikroplu alanlardan uzak durmak ve bulaşıcı hastalıklara karşı korunmaktır. Temiz bir görüntü ile vücut sağlığını korumaktır. Bu konuda, ” Allah temiz olanları sever. “ Ayetiyle “Temizlik imanın yarısıdır. “ hadisi yeterli bir delildir. Ayrıca Allah Resulü ( sallallâhu aleyhi ve sellem ), koruyucu hekimlik adına sağlık ile ilgili tavsiyeleri, sağlığın her alanını kapsamaktadır. 14 asır önce bulaşıcı hastalıklarla ilgili hiç bir şey bilinmez iken Allah Resulü ( sallallâhu aleyhi ve sellem ), bulaşıcı hastalıklarla ilgili müminleri uyarmış ve koruma yollarını göstermiştir.

Usame b. zeyd’in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Resulü ( sallallâhu aleyhi ve sellem ); ” Bir yerde taun hastalığı duyarsanız, o yere girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde bu hastalık zuhur ederse oradan çıkmayınız. “ ( Buhârî ) diyerek karantinadan ilk söz eden olmuştur. Hz Ömer’de; Şam’da çıkan vebadan dolayı Şam’a giriş çıkışları yasaklayarak, ilk karantina uygulamasını yapmıştır.

İslam; Beden, elbise, yeme, içme ve mekan konusunda temizlikle ilgili olarak koruyucu hekimliğin esaslarını genişletmiş, insan sağlığına zararlı olanları da yasaklamış ve bulaşıcı hastalıklara yakalanan hastalardan da uzak kalmayı emretmiştir.

Hataları sağlıklı insanların yanında bulundurmayın. ( Buhârı-Müslim )

Kötü ruhların hastalıklara yol açtığına inanmanın yaygın olduğu dönemlerde, Senede bir gece var ki o gecede veba hastalığı iner. “, Kur’an ve hadislerle, zaman zaman açık, bazen kapalı ve bazen de ima yoluyla mikropların varlığına ve dünyasına işaret ediyordu. Bulaşıcı hastalıklardan sünnete uygun olarak korunma kuralları, ancak yüz küsur sene önce tespit edilebildi.

Modern tıp, tarihte bulaşıcı hastalıklara karşı korunmanın kurallarını ilk koyan Hz Peygamber ( sallallâhu aleyhi ve sellem ) olduğunu tasdik ediyor.

Ezher üniversitesinden Dr. Abdulcevvad Savi, bulaşıcı hastalıklardan korunma konusunda Allah Resulü’nün ( sallallâhu aleyhi ve sellem ) sünnetinde ki, ilmi icazı şöyle açıklıyor; Modern tıp, senenin belli dönemlerinde bazı bulaşıcı hastalıkların sebebi, henüz keşfedilmeyen ince hesaplarla yaygınlaştığını, yani ortaya çıktığını belirtiyor. “ Bu gerçek Allah Resulü’nün ( sallallâhu aleyhi ve sellem )Senede bir gece var ki o gecede veba hastalığı iner. “ ( Müslim ) hadisinin ilmi bir mucizesini ispatlıyor. Allah Resulü ( sallallâhu aleyhi ve sellem ), ne zaman geleceği belli olmayan bu hastalıktan korunmak için yiyecek ve kapların üstünü kapatmaları için müminleri uyarmıştır. Başka bir hadiste ise; ” Zerreden ( Tozdan ) sakınınız buyurarak, adeta, toz vasıtasıyla bulaşan mikroplardan korunmayı ima etmiştir.

Sosyal Ağda Paylaş

Bir cevap yazın