Allah’ın Bacağını açıp baldırını göstermesi

Resulullah şöyle buyuruyor; “Allah ahirette peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir.” (Müslim, İman 302; Müsned, 3/1)

Ebu Sâid ( radıyallahu anh ) anlatıyor; Resulullah’ı dinledim, Baldırların açılacağı, kendilerinin secdeye davet edileceği gün …. ( Kalem, 42 ) Mealindeki ayet ile ilgili olarak öyle diyordu;

Rabbimiz baldırını açar, her mümin erkek ve her mümin kadın O’na secde eder. Dünyada iken kendisine riya ve gösteriş olarak secde edenler geri kalırlar. Onlar da secde etmeye kalkarlar, ancak sırtları bükülmeyen yekpare bir tabakaya dönüşür. ( secde edemezler. )

Bazı ayetlerde ” Allah’ın eli, Allah’ın ipi, Allah’ın baldırı. “ Gibi ifadeler kullanılmaktadır. Bu tür ayetler Müteşâbih ayetlerdir. Resulullah’da ( sallallâhu aleyhi ve sellem ) bazı hadislerinde insanlar bu meseleyi daha iyi anlasın diye Müteşâbih kelimeler kullanmıştır. Yani Müteşâbih; Muhkem ( Manası açık ) olmayan Kur’an ayetleri ve bazı benzer şekildeki hadislerin mecazî manaları anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ayet ve hadislerde geçen ifadelerin MüteşâbihMuhkem oluşları dikkate alınmazsa yanlış anlamlar ortaya çıkar.

Âlimler ayette geçen baldırı açmaktan maksadın ” Bütün hakikatlerin çırıl çıplak ortaya çıkması ( Sebebiyle ) hesap ve cezanın bütün şiddet ve dehşetiyle hüküm sürmesi.” olduğunu söylemişlerdir.

Cehennemin baldırının üzerinin açılacağı diye açıklandığı gibi. Arşın bacağının üzerinin açılacağı diye de açıklanmıştır. Bir başka açıklamaya göre de bununla ecelin yaklaşıp, bedenin zayıf düşeceği vakti kastetmektedir. Yani hasta olan kimse, zayıflığını görmek üzere bacağının üzerini açacak, müezzin onu namaza çağıracak fakat o yerinden kalkıp dışarı çıkacak gücü bulamayacak.

Yüce Allah’ın bacağının üzerini açacağına dair gelen rivayete gelince, şüphesiz ki Yüce Allah azalardan ve üstünü açıp kapatmaktan yüce ve münezzehtir. Bunun anlamı; İşinin oldukça büyük, azametli olan bazı yanlarını açığa çıkarması şeklindedir. Nurunu açıp göstereceği diye de açıklamıştır.

Ebu Musa’nın Resulullah’den rivayetine göre Yüce Allah’ın ” Baldırın açılacağı “ buyruğu hakkında şöyle buyurmuştur; ” O pek büyük bir nurun üzerini açacak, onlar da onun için secdeye kapanacaklardır. “

Netice olarak; Yukarıda açıklamasını yaptığımız bilgiye sahip olmayan insanlar bu hadislerde geçen ifadeleri kafalarına göre anlayıp inkâr yoluna gitmektedirler.


Sosyal Ağda Paylaş

Bir cevap yazın