Ömrün uzaması konusundaki hadisler

Ebu Hureyre - Allah ondan razı olsun - : Ben Resûlullah'tan ﷺ şöyle işittim; 
" Her kim rızkının bol olmasını ve ecelinin gecikmesini istiyorsa akrabasını görüp gözetsin. ( Buhârî, Edep 12 )
Enes ibn Malik'den rivayetle - Allah ondan razı olsun - : Resûlullah'tan ﷺ 
şöyle buyurdu;
" Sadaka belayı def eder; ömrü uzatır ve kötü ölümü defeder. Sakıncalı ve tiksindirici şeyleri de defeder. "

Hadis inkârcısı ecelin değişmeyeceğini; Her milletin belli bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler. ( Araf, 34 ) Ayette böyle buyruluyor diyerek söz konusu hadisleri bu ayete ters bulup inkâr ediyor; Oysa ecel ikiye ayrılır;

Ecel-i müsemmâ: İnsanın Allah tarafından takdir edilen ecelidir. Bu ecel hiç değişmez.
Herkesin bir ecel-i müsemmâsı vardır. Ve ecel- müsemmâsı tamamlandığı vakit ne bir an gecikir ne de
bir an öne alınır. Bu ecelden kaçmak, kurtulmak mümkün değildir.

Ecel-i Kaza : Bir sebebe bağlı değiştirilmesi takdir edilmiş eceldir. Bir kimse; Allah’ın ( cellecelalühü ) razı olduğu,
( Akraba ziyareti ve sadaka vermek. Gibi ) amelleri işleyerek ecel-i müsemmâsına ulaşır. Ya da isyan dolu bir hayat yaşayarak ecel-i kazanın takdir edilmesine neden olur.

Şüphesiz biz Nûh’u, kavmine, “Kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar” diye peygamber olarak gönderdik. Nûh, şöyle dedi: “Ey kavmim! Şüphesiz, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.” “Allah’a ibadet edin. O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz, Allah’ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz.” ( Nuh, 1-2-3-4 )

Bu ayette Nuh( alehisselam ) kavmini azap gelmeden önce Allah’a dönmeleri konusunda uyarmaktadır.
Demek ki Allah’a iman edip, itaat etmezlerse azap gelecek ve daha önce kendileri için takdir edilen,
Ecel-i müsemmaya ulaşmadan, yine Allah tarafından takdir edilen ecel onları bulacaktır. Bu ve bunun gibi,
Bir çok ayetten anlaşılmalıdır ki, Allah’ın emrettiği şeyler yapılmazsa Allah, insana verdiği ömrü kısaltır ve,
eceli öne alır. Eğer insan Allah’ın emirlerini tutarsa ve O’nu razı ederse hakkında yazılmış olan ecel-i müsemmasına kadar yaşar.

Örneğin bir kimse akraba ziyareti yaparak, sadaka vererek ve salih ameller işleyerek kendisi için takdir edilen,
Seksen yıllık ömrünü sonuna kadar yaşar.
Ama; İsyan dolu bir hayat yaşarsa, bu ömrü yaşama fırsatı kendisine verilmez ve altmış yaşında,
Dünyadaki ömrü sona erer. Allah ( cellecelalühü ) kulunun bunu yapacağını önceden bildiği için,
Levh-i Mahfûz da yazmıştır.

Yani hadislerin ayetlere ters bir durum yoktur. Her zaman olduğu gibi yeterli bilgiye sahip olmayanların,
Hadisleri yanlış değerlendirmesi söz konusudur.

Sosyal Ağda Paylaş

Bir cevap yazın