Olması gereken Mümin sıfatı Selamlaşmak

Müslümanlar kendi aralarında birbirlerine selam vermelidir. Bilinen selam lafzıyla selamlaşmaları, Cennet ehlinin selamıdır.
Müslümanın asıl görevi bütün Müslümanlara selamını yaygınlaştırmasıdır. Çünkü bu, Müminlerin ahlâkındandır.

Rivayete göre, Enes b. Mâlik’e, Resûlullah ﷺ şöyle buyurmuştur:
” Evinden çıktığın andan itibaren, senin kıblene yönelen herkese, kime gözün dokunmuşsa selam ver ki,
kalbine imanın tadı girsin. Evine girince de, selam ver ki bereketin ve evinin bereketi artmış olsun. “

Salihlerden birinin anlattığına göre, bir dostu kendisini karşılar ve der ki: ” Nasıl sabahladın? ” Bunun üzerine adam şöyle der:
” Yazıklar olsun, bu nasıl giriş? Esselâmu âleykum diyemez miydin/deseydin ya, bundan dolayı sana on hasene/sevap olurdu.
Ben de sana selamın karşılığını verirdim ve ben de on hasene/sevap kazanmış olurdum. Bir yerde yirmi hasene/iyilik sevap,
Toplanırsa bu durumda oraya rahmetin inmesi umudu vardır. ”

Rivayete göre, Hz. Ömer’in oğlu Abdullah pazara çıkar,

Kendisine ” Pazarda ne yapıyorsun? Çünkü, sen alış veriş yapmıyorsun. “ diye sorulur. Abdullah’ın cevabı ise;
” Benim çıkışım, sırf selam içindir. Çünkü kendisi kime uğrarsa ve kimi görse hemen ona selam verirdi. “

Hz. Lokman ( Aleyhisselam ), oğluna şöyle der: ” Oğlum! Bir kavmin toplantı yerlerine/meclislerine gittiğin zaman,Onlara İslâmın payını at/onlara selam ver. Sonra da otur. Onların konuştuklarını görmedikçe konuşma.Eğer hayîr konuşuyorlarsa, aralarına gir. Eğer konuştukları hayîr değilse hemen oradan ayrıl, Başka meclise git… “

Başarı yüce Allah’tandır.

Sosyal Ağda Paylaş

Bir cevap yazın