Ölüye ağlamak / Ağıt yakmak.

Ölüye ağıt yakmak, üst-baş yırtmak haramdır. Ancak ağlamanın herhangi bir sakıncası yoktur. Çünkü Yüce Allah şöyle buyuruyor:
……..Sabredenlere mükâfatları elbette hesapsız olarak verilir.” ( Zümer, 10 )

Resûlullah Efendimiz ﷺ şöyle buyuruyor:
” Feryad ederek ve yas tutarak üst-baş yırtarak ağlayan ve ağıt yakan ile etrafındakilerden onu dinleyenlerin üzerine olsun,
Allah’ın, Meleklerin ve bütün insanların / herkesin laneti. “
( Tebarani )

Rivayete göre; Resûlullah Efendimizin ﷺ oğlu İbrahim ölünce, Resûlullah’ın ﷺ mübarek gözlerinden yaşlar damlamaya başladı.
Bunu gören Abdurrahman b. Avf, Resûlullah’a ﷺ ” Ey Allah’ın Resûlu ﷺ sen bizi ağlamaktan men etmiş değil miydin? “
Resûlullah Efendimiz ﷺ de şöyle buyurdu:
” Ben sizi iki ahmakça ve kötü olan sesten men ettim. Biri Şarkı -Türkü sesi ki, bu, bir oyun ve eğlenceden ibarettir.
Ötekisi de şeytanların Mizmarları/Çalgıları. Ayrıca yüzleri paralanmaktan, üst-baş yırtmaktan ve şeytanca bağırıp feryad-u figan,
Etmekten men ettim. Oysaki benim bu göz yaşlarım merhametten olan göz yaşıdır ki, Allah onu merhametlilerin gölüne atar.

Sonra şöyle buyurdu: Kalp / Gönül üzüntü duyar, göz de damlatır / yağdırır-ağlar. Biz Rabbimizi kızdıracak / Gazablandıracak,
Bir şeyi söylemeyiz. ”

Vehb b. Keysan, Ebu Hureyre’den rivayet ediyor: Hz. Ömer, bir ölüsü sebebiyle bir kadının ağladığını görür ve onu bundan men eder.
Bunun üzerine Resûlullah Efendimiz ﷺ şöyle buyurdu:
” Bırak kadını ağlasın Ey Ebu Hafs / Ömer! Çünkü göz ağlar, yürek yanar, olay henüz yenidir. “

Resûlullah Efendimiz ﷺ; Uhud savaşından sonra ölülerini gömdükten sonra ayrılmak üzere olan Abduleşheloğullarının,
yanından geçerken şöyle buyurdu: ” Her ölenin bir ağlayanı var, fakat Hamza’ya ağlayan yok. “
Bu ifadeyi duyan kadınlar , Resûlullah Efendimizin ﷺ kapısına gelip Hz. Hamza’ya ağlarken, Resûlullah’ın ﷺ evin içinde sezsizce
Ağkaduğını duydu.


Sosyal Ağda Paylaş

Bir cevap yazın