Akşam yemeği hazırken Namaz için kamet getirilmesi

Fakîh şöyle der: Eğer adamın önüne yemek tam konulduğu bir sırada , namazın kılınması için kamet getiriliyorsa, yemeğini bırakıp,
Namaza kalkmamasında bir sakınca yoktur. Meğer ki namazın vaktinin çıkma endişesi olmamış olsun.
Eğer henüz yemeğini yemeden, biraz almışken, namaza kalkacak olursa, bu defa gönlü/aklı yemekte kalır. Oysa yemekte iken,
aklı da hep namazda ise bu çok iyidir. Ancak namaza kalkıp da aklı yemekte kalacaksa bu öncesine göre pek iyi değildir.

Rivayete göre, tam vakti sırasında yemek konulur, bir tarafta namaz bir tarafta da yemek, bu durumda İbn Abbas der ki;
” Önce nefs-i levvâmeden/yemekten başlayalım. “

Nafi’in, İbn Ömer yoluyla rivayetine göre; Resûlullah ﷺ şöyle buyurmuştur:
” Herhangi biriniz sofrada iken, ihtiyacını giderene kadar aceleci davranmasın, hatta namaz için kamet getirilmiş olsa da. “

Abdullah b. Erkam’ın rivayetine göre; Resûlullah ﷺ şöyle buyurmuştur:
” Biriniz, tam namaza girilmişken büyük abdestine sıkışmışsa, önce büyük abdestini gidermekle işe başlasın. “

Yine rivayete göre; Resûlullah ﷺ şöyle buyurmuştur: ” Herhangi biriniz küçük abdestine sıkışmış iken bu halde namaz kılmasın. “
Çünkü, namaz kılarken kalbi hep bununla meşgul olacaktır.

Sosyal Ağda Paylaş

Bir cevap yazın