İslam dini 5 şey üzerine bina edilmiştir

İbn Ömer ve başkalarından Rivayet edildiğine göre; Resulullah ( s.a.v )  şöyle buyurmuştur;

İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Allah’tan başka ilah olmadığına,                                                 Muhammedin ﷺ Allah’ın Resulü olduğuna şehadet etmek, Namaz kılmak, Zekat vermek,
Ramazan orucunu tutmak ve gücü yetenlere Beyt’i Hac etmek. ( Buhari )

İnkarcı diyor ki; İslam’daki ehemmiyetine rağmen, Resulullah ﷺ bu hadiste, Cihadı zikretmemiştir.
Bu da onun uydurma olduğunun bir delilidir.

Oysa Cihad; İnsanların hepsine değil, ancak bazısına vaciptir.                               
Özel Şartlar ve beli durumlar dışında, Kadın-Erkek herkes için, farz-ı Ayn değildir. Bu hadiste ise,
üzerine İslam’ın bina edildiği, Kadın-Erkek, Genç-Yaşlı bütün insanlar için geçerli olan Beş esastan söz ediliyor.
Resulullah ﷺ Kulunun mutlak olarak Rabbine teslim olacağı, her kula vacip olan ve kulluğa gücü yeten herkesin üzerine düşen bu beş sası zikretmiştir.

Resulullah ﷺ Hadislerde farklı farklı şeylerin öneminden bahsediyor. O’nun yer, zaman ve kişiye göre söylediği farklı farklı sözler vardır. Bunlardan sadece birine bakıp, bunu burada söylemişte şurada niye dememiş diyerek Hadis reddedilmez.

Bedevini biri Resulullah’a ﷺ geldi ve; ” Ey Allah’ın Resulü! İşlediğim takdirde cennete gireceğim bir amel söyle bana. “ Dedi. Resulullah’a ﷺ “ Allah’a hiçbir şeyi otak Resulullah’a ﷺ koşmaksızın kulluk edersin. Farz olan, Namazları kılarsın. Yine farz olan zekatını verirsin ve Ramazan orucunu tutarsın. ” Buyurdu. Bedevi;
Canım elinde olan Allah’a yemin ederim ki, bu söylediklerine hiçbir şey ilave etmem, dedi.
Adam dönüp gidince,  Resulullah’a ﷺ “ Cennetlik birini görmek kimi mutlu ediyorsa, şu kişiye bakıversin. “ buyurdu.

Bu rivayette de; İslam’ın bir çok emrinden bahsedilmesine rağmen, Söz konusu kişinin Cennetlik olduğu ifade ediliyor. Bu hadise bakarak, Ben sadece bu rivayette geçen emirleri yerine getiririm ve bundan başkası beni ilgilendirmez demek doğru olmaz.

Resulullah’ın ﷺ İslam’ı ayakta tutacak beş temel esastan bahsetmesi İslam’ın diğer hükümlerinin önemsiz olduğu anlamına gelmemektedir. Bu beş esas ana direklerini teşkil ediyor. Bunları terk eden dinini ayakta tutamaz. 

Sosyal Ağda Paylaş

Bir cevap yazın