Cuma saatinde alış veriş

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. ( Cuma, 9 – 10 )

Bu Ayet-i Kerimelerden de anlaşıldığı üzere Cuma namazını kılmak ile mükellef olan kişiler Cuma saatinde,
Alış-veriş gibi her türlü muameleleri bırakmalı ve namaz kılmak üzere camiye gitmeleri gerekir.

Âlimler, Cuma namazı için günümüzde iç ezan denilen ezan okunduğu sırada yapılan alım satımların yasaklandığı konusunda görüş birliği etmişlerdir. Hanefi mezhebine göre, bu saatte yapılan alış-veriş,
Tahrimen mekruhtur.

Bu saatte yapılan akdin fes edilmesinin gerekip gerekmeyeceği hususunda mezhepler arasında farklı görüşler vardır.
İmam Ebu Hanefi, İmam Şafii, ve bir rivayete göre İmam Malik’e ( Allah onlara rahmet etsin. ) göre,
Cuma ezanı yapılan akit fes edilmez. Zira burada asıl amaç cuma namazına zamanında gitmeyi sağlama olup,
yasak ise birinci derecede bu gayeyi temine matuftur. Diğer bir ifadeyle ezan vakti yapılan alış-verişin,
Hukuken İptal edilip edilmemesi zikredilen yasağın asıl hedefi ve konusu olarak görülmemiştir.

Cuma vakti alım-satım yasağının, sadece ve özellikle alım satım için değil, diğer bütün akidler için de,
geçerli olduğu âlimlerin çoğunluğu tarafından kabul edilmektedir.

Eğer namazı kaçırma tehlikesi varsa aynı yasağı diğer namazlar için de geçerli olduğu ifade edilmiştir.

Sosyal Ağda Paylaş

Bir cevap yazın