Beytullah şubesi ( Allah’ın evi ) Camilere saygı göstermek.

Ebu Hureyre’nin – Allah ondan razı olsun – rivayet ettiğine göre; Peygamber Efendimiz ﷺ şöyle buyuruyor:
” İçinizden biri mescide girince iki rekat namaz kılmadan oturmasın. “ ( İbn Mace )

Yalnız Peygamber Efendimizin ﷺ bu emri, namaz kılmanın mubah olduğu vakitler ile sınırlıdır. Yoksa ikindi veya sabah namazı kılındıktan sonra mescide giren kimse namaz kılmamalıdır, çünkü bu iki vakitte namaz kılmak yasaklanmıştır. Bu vakitlerde mescide giren kimse tesbih ederek, tehlîl getirerek ve Peygamber Efendimize ﷺ,
Salât ve selam getirerek namaz kılmanın sevabına erebilir ve mescidin üzerindeki hakkını ödeyebilir.

Rivayete göre Ebu Derda, Selman-ı Farisi’nin – Allah ikisinden de razı olsun – bir hizmetçi tutuğunu duyunca,
Arkadaşına bu konuda serzenişte bulunarak bir mektup yazmıştı. Mektubunun bir yerinde şöyle yazıyordu:
– Kardeşim, başına ibadet etmene imkan tanımayacak bir belâ gelmeden önce kendini ibadete ver ve belâya uğramış bir müminin duasını fırsat bil. Yetime karşı merhametli ol. başını okşa , ona yediğinden yedir ki,
Kalbin yumuşasın ve dileğin yerine getirilsin. Çünkü ben O’na ( Peygamberimize ﷺ ) bir gün bir adamın geldiğini görmüştüm. Adam kalbinin katılığından şikayetçiy
di.

Bu şikayetini arz edince Peygamberimiz ﷺ ona ” Kalbin yumuşasın ve dileklerin kabul olmasını ister misin? “ diye sordu. Adam ise: ” Tabi, Ya Resûlullah! “ diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamberimiz ﷺ ona,
” O halde yetime karşı merhametli ol, başını okşa, ona yedirdiğinden yedir ki, kalbin yumuşasın ve dileklerin yerine getirilsin. “

Kardeşim mescid evin olsun. Çünkü Peygamberimizin ﷺ ” Mescidler takva sahiplerinin evleridir. “ buyurduğunu duymuştum. Allah mescidleri ev edinenlere rahat ve huzur, sırat köprüsünü geçme kolaylığı ve Cehennemden, kurtulup Rabbin rızasına nail olmayı garanti etmiştir. ” dediğini duydum.

Peygamberimizin ﷺ dostlarından Hakim b Umeyr şöyle diyor:
” Dünyada misafir gibi olunuz, mescidleri ev edininiz, kalbinizi yumuşaklığa alıştırınız, çok düşününüz,
Sık sık ağlayınız ve nefislerinizin arzularına uyarak aranızda ihtilaf doğmasına meydan vermeyiniz. “

Katede’nin – Allah ondan razı olsun – belirttiğine göre;
” Mümin yalnız şu üç yerde görülebilmelidir. “

 • Gönlünü onaran mescidde.
 • Kendisine barınak olan evinde.
 • Mahzuru olmayan ihtiyaçlarını karşılama peşinde.

Evzai’ye göre, şu beş şeye hem Peygamberimiz ﷺ hem sahabeler ve hem de tabiîn titizlikle uymuştur. “

 • Cemaate önem vermek.
 • Sünnete uymak.
 • Mescidi onarmak.
 • Kur’an okumak.
 • Allah yolunda cihat etmek.

Hasan b Ali – Allah ikisinden de razı olsun – şöyle demiştir: ” Şu üç kimse Allah’ın yakınındadırlar. “

 • Sırf Allah rızası için mescide giren kimse. Bu kimse oradan çıkıncaya kadar Allah’ın konuğudur.
 • Sırf Allah rızası için bir Müslüman kardeşini ziyaret eden kimse. Bu kimse ziyaretten dönünceye kadar,
  Allah’ın ziyaretçisi gibidir.
 • Sırf Allah rızası için Hac ve umre niyeti ile Kâbe’ye doğru yola çıkan kimse. Bu kimse geri dönünceye kadar Allah’ın elçisi gibidir.

  Anlatıldığına göre; ” Şu üç şey müminin kaleleridir. “
 • Mescid.
 • Allah’ı zikretmek.
 • Kur’an okuma.
  Mümin şu üç durumdan birindeyken şeytana karşı korunaklı bir sûr içinde demektir.

Anlatılanlara göre; ” Mescide saygı göstermek şu on beş şeyi gözeterek olur. “

 • İçerde cemaat varken içeriye girdiği takdirde selam vererek içeri girmeli, içerde kimse yoksa veya cemaat namazdaysa ” Esselâmu aleynâ min Rabbinâ ve alâ ibâdilla-hissâlihin “ demelidir.
 • İçeri girer girmez oturmadan önce iki rekat namaz kılmalıdır. Çünkü Peygamberimizin ﷺ ” Her şeyin ayrı bir selamlama şekli vardır. Mescidi selamlamanın şekli de iki rekat namazdır. ” buyurduğu rivayet edilmiştir.
 • Mescidde Alış – veriş yapılmamalıdır.
 • Mescidde kılıç kınından çıkarılmamalıdır.
 • Mescidde kaybolmuş bir şey bağırılarak ilan edilmemelidir.
 • Mescidde Allah’ı zikretmek haricinde hiç bir şekilde yüksek sesle konuşulmamalıdır.
 • Mescidde hiç bir dünya kelamı edilmemelidir.
 • Mescidde cemaatin üzerlerine basarak öne geçilmemelidir.
 • Mescidde yer kavgası yapılmamalıdır.
 • Safta hiç kimseyi sıkıştırmamalıdır.
 • Namaz kılanın önünden geçmemelidir.
 • Mescidde yere tükürmemelidir.
 • Mescidde parmak çatırdatılmamalıdır.
 • Camiyi her türlü pislikten, delilerden ve küçük çocuklardan korumalıdır.
 • Mescidde Allah’ın adını çokça anmalı, oradayken Allah’tan hiç gafil kalmamalıdır.

Sosyal Ağda Paylaş

Bir cevap yazın