Sünnet Nedir ?

Yemin ederim ki, muhakkak ki size, Allah’a ve son güne ümit besleyip de Allah’ı çokça ananlar için Allah’ın Resulünde pek güzel bir örnek vardır!      ( Ahzab. 21 )

Lügatte ” Sünnet “, alışılmış yol demektir. Şu halde her hangi bir kişiye nisbetle sünnetten söz edildiğinde, o kişinin ister iyi, ister kötü sürekli ve çokça yapageldiği davranışları kastedilmiş olur. Mesela Hz Peygamber’in ( sallallahu aleyhi ve sellem ) şu hadis-i şerif’inde sünnet kelimesi bu anlamda kullanılmıştır;

” Kim güzel bir adeti başlatırsa, kendisine hem o davranışın hem de kıyamete kadar onu örnek alan kimselerin sevabı verilir.                                  Yine kim kötü bir adeti başlatırsa, kendisine hem o davranışın hem de kıyamete kadar onu örnek alan kimselerin günahı yüklenir. ”                                      ( Müslim, ilim, 15, zekat, 69 )   

fıkıh usulü terimi olarak ise sünnet, Peygamber efendimiz ‘den ( sallallahu aleyhi ve sellem ) nakledilen söz, fiil ve takrirlerdir.

Sünnet, yapısı bakımından; Peygamber efendimiz’in ( sallallahu aleyhi ve sellem ) muhtelif münasebetlerle söylemiş olduğu ” Ameller niyetlere göredir ” gibi sözlerini ( Kavli ); – abdest almak, namaz kılmak, hac etmek gibi. –  yapmış olduğu fiillerin ifadesi olmak üzere fiili ya da sükut yolu ile tasdik veya tasvibini ifadeyle takriri olmak üzere üç kısımdır.

Sünnet ayrıca Peygamber efendimiz’in ( sallallahu aleyhi ve sellem ) sürekli olarak devam edip etmemesine bağlı olarak,  müekkede  ve ğayr-ı müekkede olarak da incelenmektedir.

Cevap Yaz