Kertenkelenin bir vuruşta öldürülmesi

Ebu hureyre anlatıyor; Resûlullah ( sallallâhu aleyhi ve sellem ) buyurdu ki; “Kim keleri ilk darbede öldürürse ona yüz sevap yazılır. İkinci vuruşta öldürürse daha az kazanır. Üçüncü vuruşta ise bundan da az sevap kazanır.” (Müslim, Selam 147 (2240); Metin Müslim’den alınmadır. Ebu davud, Edeb 175, (5263, 5264); Tirmizî, Ahkâm 1, (1482). Bazı Tirmizî tertibinde Sayd bölümünde 13. babta.)

Keler, bir nevi kertenkeledir. Resûlullah ( sallallâhu aleyhi ve sellem ) fuveysika diye tavsif ederek, insanlara eziyet veren haşerata dahil etmiştir.

fuveysika, fasıkcık demektir. Resûlullah ( sallallâhu aleyhi ve sellem ) haşeratın ekserinden ayrı olarak, zarar verenlere Fasık demiştir. Âlimler, kelerin bu grupta olduğuna görüş birliğindedir.

Bu hadislere mantık terazisinde tartıp akılarına yatmadıkları için dil uzatanlar , bu hadislere dil uzatmakla kalmıyor bütün hadislere kadar uzanan bir şüphe ile inkâr yoluna gidiyorlar. Çünkü gerçekleri onları buna itiyor.

Diyorlar ki; ” Rahmet Peygamberi canlıları öldürür mü? Allah’ın yarattığı bir canlının suçu ne ve Allah onu ne için yarattı? Öldürmenin sevabımı olur? ” Gibi sorularla konuyu iyice anlamadan sırf akıllarına yatıp yatmadığına bakarak değerlendirme yapıyorlar.

Halbuki; Zararlı hayvanları öldürmek caizdir. Resûlullah’ın ( sallallâhu aleyhi ve sellem ) zararlı hayvanların öldürülmesi hakkında emri vardır. Ebu Sâid’den yapılan rivayette; Resûlullah’ın ( sallallâhu aleyhi ve sellem ) şöyle buyurduğu belirtilmiştir; ” Şüphesiz ki sizin evlerinizde yaşayan yılanlar vardır. Onları üç defa uyarınız ( Ev halkına görünmemeleri hususunda uyarıda bulununuz ), Ondan sonra tekrar size görünürlerse öldürünüz. “ ( Ebu Davud, Edep 162 ; Tirmizî, sayd 15 ; Ahmed, 3/27 )

Buhârî ve Müslim’in sahihinde şöyle bir hadis vardır. ” Beş tane hayvan fasık’tır ki; Mekke’nin hatam bölgesinde de öldürülebilir. Bunlar; Fare; Akrep; Karga; Çaylak ve yırtıcı köpektir. “ ( Bir rivayete göre ihramlı da olsa öldürebilir. ) Bazı rivayetlerde yılanda vardır.

Bu rivayetlerden zararlı ve tehlikeli hayvanların beşten ibaret olmadığı, sadece beş önemli olanının misal verildiği anlaşılıyor. O halde; yılan, akrep. çıyan, fare, köstebek ve benzeri hayvanların hepsi zararlıdır ve öldürülmesi gereklidir.

Hadiste geçen ve alay konusu edilen husus bir vuruşta öldürme , iki vuruşta öldürme, üç vuruşta öldürme ve bunlara verilen sevaplardır.

Bir vuruşta öldürülmesindeki maksat eziyet verilmemesi içindir. Zira hayvan ikinci darbeyi almadan yaralı olarak kaçabilir; Bu da bir canlının eziyet görmesine neden olur. Buna göre insanlara zarar vermeyen hayvanları öldürmek caiz olmaz. Oysa bir vuruşta öldürülmesinde anlatılmak istenen, her hangi bir nedenle öldürülmesi gerekse bile canlıya eziyet verilmemesidir. Çünkü öldürülecek hayvan tek darbeyle öldürülmezse ikinci darbeyi almadan yaralı olarak kaçabilir. Bu da bir canlının yaralı vaziyette can çekişmesine neden olur. Dolayısıyla hadiste işaret edildiği şekilde eziyet vermeden tek bir vuruşta öldürmekle eziyet verilmemiş olur.

Resûlullah ( sallallâhu aleyhi ve sellem ) şöyle buyurmuştur; ” Allah her şeyin üzerine güzellik yazmıştır. Bir şeyi öldürdüğünüz zaman güzel öldürün; Bu şeyi boğazladığınız zaman güzel boğazlayın, eziyet vermemek için bıçağı bileyin ve hayvanın kolay ölmesini sağlayın. “ ( Ebu Davud, Edahi 12 ; Tirmizî, Diyât 14 ; Müslim, sayd 12 )

O halde zararlı hayvanlara eziyet çektirmeden güzel bir şekilde öldürmeye teşvik etmenin yanlış olan tarafı nedir?

Sosyal Ağda Paylaş

Bir cevap yazın