Kadının kocasına secde etmesi!

💢 Kadınların kocalarını secde etmeleri hakkındaki hadis-i Şerif. 💢

Hadis-i Şerifi çeşitli kaynaklardan, İncelediğimiz zaman; Anlaşılıyor ki; Sahabelerden bir kısmı kendilerine,
Yakın devletlerde yaşanan insanların,Meliklerine secdeye gittiklerini gördüklerinde, Peygambere secde edilmesini teklif etmişlerdir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ﷺ, “Yapmayınız -başkasına secdeye gitmek,
Ümmetinde yoktur. – Hayır, Allah dışında, hiç kimseye diğerine secde etmesin.” Şeklinde olumsuz görüş beyan etmekte, İnsanın insana secdeye gidemeyeceğini,
Bir temsil ile açıklanmaktadır. Buna göre aralarındaki hak ve sorumluluk ilişkisinde rağmen kadının kocasına bile,
Secde edilmesini öngörmediğine göre, sahabenin kendisine secdeye gidilmesinin kabul edilecek Durum olmadığını ifade etmektedir.

Bu mana ifade ve beyan edilirken de, Hadiste Arap dili ve edebiyatının, Önemli sanatlarından olan
“Mübalağa sanatı” Kullanılmıştır. Burada kocanın kadın üzerindeki hakkının fazla oluşundan bahsedilmektedir.
“Kadın, kocasının hakkını ödemekte acizdir.” Denilmektedir. Aksi takdirde, Allah’tan başkasına secde yapılmaz. Bunları doğru anlamak ve yanlış anlama kusurundan kurtulmak için belagat ilmini bilmek gerekmektedir. Mübalağa sanatının ne olduğunu bilmeyenlerin, belagat kitaplarına müracaat etmeleri gerektiği gibi, Arapçayı bilmeyenlerin de hadisler hakkında fikir beyan etmeden evvel Arap dili ve edebiyatını öğrenmeleri gerekmektedir.

Hadisin doğru anlaşılması için, Hadis karşıtlarının sık sık dile getirdikleri, “Kur’an’a arz metodu.” Açısından da,
Hadise bakalım. Zira hadis kaynakları üzerinden konuyu apaçık ve mukni şekilde, İzah etseniz bile, bir defa akıllarına koyup, İnatla red ve inkâr ederler. Onlar hadislerin, Kur’an’a arz edilmesini istiyorlar. Bu iddialarında samimi değillerdir. Bununla beraber yine söz konusu olan hadisi Kur’an’a arz edelim.

Hadisin kullandığı uslubun aynısı ve benzeri birçok ayette de kullanılmıştır.
( Nisa, 82 ; Maide, 116 ; Enam, 98 ; İsra, 42 ;
Enbiya, 22 ; Müminin, 91 ; Zuhruf, 81 )
Bunlardan sadece bir tanesi ele alırsak;

Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş’ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir. ( Enbiya, 22 )

Ayette bildirildiği gibi; Allah’tan başka ilah olmadığı gibi, Yerde de gökte de; İlah bulunmamaktadır.
Yani; Allah mekan olarak Arzı ve semayı, İttihaz etmemiştir. Aynı şekilde hadiste geçen,
“Bir insanın başka bir insana secde etmesini emretmeseydim” ibaresi ” Ben hiçbir insanın,
Bir diğer insana secde etmesini emretmem.”
Anlamına gelmektedir.

Sosyal Ağda Paylaş

Bir cevap yazın