İçki içenin namazı sahih midir?

Hakiki manada kılınan bir namaz, sahibini kötü eylemlerde bulunmaktan men eder. Nitekim bu hakikati,
Kur’an şu şekilde açıklar;

(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor.
( Ankebut, 45 )

Kişi namaz kıldığı halde günah işlemekten kendini alıkoyamıyorsa kıldığı namaz, kendisinden istenilen,
Kâmil bir namaz Değildir. Bununla beraber ” Namaz kıldığım halde günah işlemeye devam ediyorsam,
Namazım kabul olmuyor, dolayısıyla kılmama gerek yok. “
diyerek namazı bırakmak da doğru değildir.
Zira namazın kabul olup olmadığı Allah katında olduğu gibi ” Bir şeyin tamamı elde edilemiyorsa, tamamı terk edilmez. “ kuralınca namaz kılmaya devam etmek gerekir.

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor;
Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın……. ( Nisa, 43 )

Sarhoş olan kişi ayıldığında üzerindeki içki eserini temizler, abdest alır ve namazını kılar. Kıldığı namazın makbul olduğunu ve bir gün bu emsal kötülüklerden onu alıkoyacağını Allah’tan umar.

Bu kişi Allah’ın farz kıldığı namaz görevini yerine getirmiş, bunun yanı sıra yasak ettiği büyük bir günahı işlemiştir.
Biri sâlih amel bir diğeri kötü ameldir.

Allah Teâlâ hazretleri kullarını, yaptığı iyilik ve kötülüklerine göre hesaba çekecektir ve hiç biri zayi olmayacaktır.

O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir. ( Zilzal, 6-7-8 )

Yapılan günah küfür olmadıkça yapılmış olan bir iyiliği kaldırmaz. Diğer bir ifadeyle yanlış, doğruyu gidermez. Ancak yapılan bir iyilik, yapılmış olan bir kötülüğü giderebilir.

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor;
(Ey Muhammed!) Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt alanlar için bir öğüttür. ( Hud, 114 )

Alkol içen birine; ” Alkol içmeye devam ettikçe namazı terk et. “ denmez. Zira kıldığı namazın onu kötülüklerden alıkoyması ve bu kişinin kötülüklerin anası olan alkolü bırakması umulur.

” İçki içip namazını terk eden kişi mi, yoksa namaz kıldığı halde içki içen kişi mi daha evlâdır? “
Diye sual edilecek olsa elbette verilecek cevap içki içtiği halde namazını kılan kişinin her hâlükarda,
Daha evlâ ve günahının daha az olacağıdır. Zira bu kişi içki tüketmeye devam ettiği müddetçe her ne kadar,
Namazı hakkıyla kılması ve Kur’an-ı Kerim de tarif edilen mümin gibi namazı muhafaza etmesi uzaksa da,
Hakkında hâyır umulur.

Allah Teâlâ hazretleri mümini şu şekilde tarif ediyor;
Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler. ( Müminûn, 9 )

Lisanı Allah’ın ( cellecelalühü ) zikriyle ıslak olduğu halde geceleyen kişi ile, ağzı kötülüklerin anası ile,
ıslanmış kişi elbette bir olmaz. Allah ( cellecelalühü ) bu halde olan kardeşlerimizi bu bataklıktan,
Tez zamanda kurtarsın. Amin

Sosyal Ağda Paylaş

Bir cevap yazın