Haremlik Selamlık

Harem, girilmesi herkese açık olmayan saygı gösterilen ve kutsal yer demektir. Kâbe-i Şerife ve çevresine,
” Harem-i Şerif “ Müslüman kadınlara mahsus bölüme ” Harem dairesi “ denir. Haremliğin karşılığı,
” Selamlık “ Erkeklere ait olan kısım demektir. Bundan dolayıdır ki, eskiden konakların harem ve selamlık,
Diye ikiye ayrılan girilmesi yasak olan kısmı kadınların ikametine mahsustu.

Müslüman evde veya başka bir yerde otururken nikahı kendisine düşen kadınlarla gelişi güzel oturulmaz.
Erkeklerin yeri ayrı, hanımlarınki ayrı olmalıdır. Buna ” Harem “ yani kadın bölümü, ” Selam “ yani erkek bölümü denebilir. Yahut Kur’an-ı Kerimin ifadesiyle ” Hicap “ denir. Hangi isimle olursa olsun bu emir Kur’an ve sünnete,
Dayanmaktadır.

Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. ( Nur, 30 )

Yine Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin (vakitli vakitsiz) Peygamber’in evlerine girmeyin, çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız Peygamber’i rahatsız etmekte, fakat o sizden de çekinmektedir. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz, hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah’ın Resûlüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikâhlamanız ebediyyen söz konusu olamaz. Çünkü bu, Allah katında büyük bir günahtır. ( Ahzab, 53 )

Bu Ayet geldikten sonra Peygamber Efendimizin ﷺ hanımları yabancı erkeklerle perde arkasından konuşurlar,
Ve bunu evin dışında ” Cilbab “larıyla yaparlardı.

Cahiliyet devrinde Arap kadınlarının cahiliye adetlerinden biri de şu idi; Onlar haremlik-selamlığa dikkat etmezlerdi. Süslenerek erkeklerle karışık otururlardı. Aralarında hiç bir perde bulunmazdı.
Hicab ayeti gelince bu cahiliye adeti kalkmış oldu.

Peygamber Efendimize ﷺ yirmi sene hizmet eden Hz Enes – Allah ondan razı olsun- hicab ayeti inmeden önce,
Ev halkının bir ferdi olarak serbestçe Peygamber Efendimizin ﷺ evine girip çıkardı.

Enes b. Malik’den – Allah ondan razı olsun- şöyle dediği rivayet edilmiştir: ” Hicab ayetinin indiği ilk zamanlarda, daha önce olduğu gibi, Peygamber Efendimizin ﷺ evine gittiğimde bana şöyle buyurdular: ” Geri dön, ey oğulcuğum “ ( Ahmed b. Hanbel; el-Müsned; hadis no: 13379 )

Sosyal Ağda Paylaş

Bir cevap yazın