!!.Hadis inkarcısı bir mücahit görülmedi.!!

Büyük bir hikmet var ki; Hadis inkarcılarına Şehadet nasip olmuyor. Yani şehitliği göze alabilecek kadar büyük bir imana sahip olamıyorlar. Bugüne kadar Müslümanların dini ırzı ve namusu için her şeyden vazgeçerek şehitliği göze alıp, Cihat meydanında koşan hadis inkarcısı görülmedi. Ayetlerin açıkça beyan edildiğini ve Kur’an’ın kendileri için yeterli kaynak olduğunu söyleyen bu inkarcılar Cihat ayetlerinin gereği hakkında hiçbir şey yapmıyor ve bu ayetleri ön plana çıkarmıyorlar. Cihad ayetlerini kafalarına göre tevil edip, batıl tevilleri ile ayetleri yanlış anlıyorlar. Bu yüzden de Cihat edecek bir imana sahip olamıyorlar.

Hadis inkarcısı olan insanlar ilmi kibir sahibi olan insanlardır. Genelde alimleri beğenmez ve her hususta muhalefet ederler. Bu kibirli tutumları onlarda büyük bir enaniyete sebep olduğundan, çoğu zaman yoldan sapmaktadırlar. Bu kibirleri nedeniyle Allah onlara Hidayet yollarını göstermiyor ve onlar da itikaden sapıyorlar.

Resulullah’ın ﷺ yolundan sapanlar ne kadar zeki de olsalar ve ne kadar çaba da harcasalar doğruyu tutturamazlar. Resulullah’a ﷺ tâbî olmamaları nedeniyle, Allah’ın rızasını kazanmaları ve Hidayet kapılarının onlara açılması mümkün olmaz.
Çünkü bu durum; Al-i İmran suresi 31. ayette şöyle ifade ediliyor…

De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” ( Al-i İmran, 31 )

Resulullah’ın ﷺ sünnetine uymayıp,
Onu her işte örnek almayanın Allah’ı razı edemeyeceği ve onun sevgisini kazanamayacağı açıkça anlaşılmaktadır.
Ayetin devamında 32. ayette ise…

De ki: “Allah’a ve Peygamber’e itaat edin.” Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kâfirleri sevmez.
( Al-i İmran, 32 )

Allah’a ve Resulüne itaat emrine ancak kafirlerin uymayacağı bildiriliyor. Bu ayetlere göre Resule uymayanlar, ondan yüz çevirmiş ve Allah’ın gazabına uğramış olurlar. Allah’ın gazabına uğrayanın ise hiçbir şeyde doğruyu tutturması mümkün olmaz.

Dolayısıyla Allah; Resulüne ihanet edenlere kulluğun zirvesi olan cihadı ve şehadeti nasip etmemektedir. Zira Cihat büyük bir iman ve teslimiyet gerektirmektedir. Bu da ancak Resulullah’ın yolunu takip edenlere nasip olur.

Sosyal Ağda Paylaş

Bir cevap yazın