!!..Allah Ve Melekleri; Resûlullah’ı Överken.!!

Salât sadece Resullûllah’ın ﷺ isminin geçtiği yerlerde, ona dua etmek demek değildir. Aynı zamanda Allah’ın ve Meleklerinin övdüğü gibi Resullûllah’ı ﷺ övmektir.

Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin. ( Ahzap, 56 )

Bu ayetle şöyle denilmek isteniyor: “Kâfirler, münafıklar ve müşrikler, Resullûllah’ın ﷺ görevinin başarısızlığa uğraması için ona ne kadar iftira atsalar ve gözden düşürmeye çalışsalar da, sonuçta başarısızlık ve rezaletle karşılaşacaklardır. Çünkü Ben, Resullûllah’a ﷺ karşı merhametliyim ve bütün kâinati idare eden melekler de onun destekleyicileridirler.”

Başka bir ifadeyle: “Ey Allah’ın Resûlü Muhammed ﷺ vasıtasıyla doğru yola ulaşanlar: Onun gerçek değerini takdir etmeli ve size olan büyük nimetleri sebebiyle ona şükran duymalısınız. Siz cahiliye karanlıklarında kaybolmuştunuz, size bilgi işığını ulaştırdı. Ahlaken çökmüştünüz, sizi ahlakın yüceliklerine ulaştırdı da bugün çevrenizdekiler bu yüzden sizi kıskanıyor. Barbarlık ve vahşete dalmıştınız,
o sizi yüksek bir medeniyete ulaştırdı. Kâfirler, size bu nimetleri verdi diye ona düşman oldular, yoksa şahsen o hiçbirine zarar vermemiştir.”

Bu nedenle, ona şükran ona şükran ve minnetinizin ifadesi olarak siz ona bu insanların düşmanlık ve kinlerine eşit veya ondan daha fazla sevgi beslemelisiniz; onların suçlama ve asağılamalarından daha ateşli bir şekilde onu yüceltmeli ve ona saygı duymalısınız.
onların kötülük isteklerine karşılık siz daha içten bir şekilde onun iyiliğini istemeli ve meleklerin gece gündüz ona dua ettikleri gibi siz de dua etmelisiniz:
“Ey Alemlerin Rabbi, senin Resûlün nasıl bize sayısız nimet ve lütuflarda bulunmuşsa, sen de ona sınırsız ve sonsuz rahmetini göster, onu bu dünyada en vüksek makamlara ulaştır ve ahirette de sana en yakın olma şerefini bahşet.”
Bu ayette Müslümanlara iki şey emredilmektedir:
1) Sallú aleyhi, 2) Ve Sellimu teslima.
Salât kelimesi alâ eki ile kullanıldığında üç anlama gelir:
1) Birisine yönelmek, bir kimseye sevgiyle yaklaşmak ve onun üzerine eğilmek,
2) Bir kimseyi yüceltmek,
3) Bir kimse için dua etmek.

Elbette bu kelime Allah için kullanıldığında üçüncü anlama gelmesi mümkün değildir, çünkü Allah’ın bir kimse için dua etmesi anlamsızdır. Allah için sadece ilk iki anlamda kullanılabilir. Fakat bu kelime melekler için olsun, insanlar için olsun Allah’ın kulları için kullanıldığında her üç anlama da gelebilir. Sevgi, övgü ve dua anlamlarının üçünü de ihtiva eder.
O hal de Mu’minlere “Sallû aleyhi” emrinin verilmesi şu anlama gelir: “Ona bağlanın, onu yüceltin, övün ve onun için dua edin.”
Selâm kelimesinin de iki anlamı vardir:
1) Her tür hata, kusur ve eksiklikten uzak olmak.
2) Barış içinde olmak ve başkasına karşı çıkmaktan sakınmak.

Resullûllah’ı ﷺ ile ilgili olarak “sellimû teslîmâ” emri şu anlamlara gelir:
“O’nun iyilik ve emniyeti içinde olun. Ona karşı çıkmaktan sakının ve samimiyetle ona boyun eğin.”

Allah ve melekleri Nebî’nin saygınlığını ortaya koyup, şanını yüceltip onu överken, kabul edilebilir hiçbir delil olmaksızın hadisleri inkâr edenler onun risaletine Karşı çıkmakta ve bu ayetin gereği onu övmek yerine köstek olmaktadırlar. Bu fitnenin ateşini yakıp, körükleyenler elbette büyük bir ihanet içerisindedirler.

Sosyal Ağda Paylaş

Bir cevap yazın