Şakalaşmak

Enes- Allah ondan razı olsun – anlatıyor: Bir adam Resûlullah’a gelerek:” Ey Allah’ın Resûlu! Beni deveye bindir! ” dedi.
Resûlullah ” Ben seni devenin yavrusuna bindireceğim. “ buyurdu. Adam: ” Ya Resûlullah, ben deve yavrusunu ne yapayım! “ deyince Resûlullah ﷺ ” Acaba deveyi deveden başka bir mahluk mu doğurur? ( Her deve, bir devenin yavrusu değil midir? “ buyurdu.

Enes – Allah ondan razı olsun – anlatıyor: Resûlullah’ın kendisine ” Ey iki kulaklı! “ diye hitap ettiğini, bu sözüyle şaka yapmayı kastettiğini rivayet etmiştir.

Âişe – Allah ondan razı olsun – anlatıyor: ” Ben mescit de oynayan Habeşlileri seyrederken, Resûlullah ﷺ beni ridasıyla örttüğünü hatırlıyorum. Bu hal, ben seyretmekten usanıncaya kadar devam etti. Benim gibi genç yaşında bir kızın eğlenceye ne kadar düşkün olacağını varın siz takdir edin. “

Âişe – Allah ondan razı olsun – anlatıyor: Bir gün Resûlullah ﷺ yanıma geldi. Yanımda iki de cariye vardı. Buas günü ( Evs ve Hazre kabileleri arasında 120 sene süren bir savaş ) şarkısını söylüyorlardı. ” Resûlullah ﷺ yatağa uzandı ve yüzünü öbür tarafa çevirdi. ” Bu arada babam Ebu Bekir – Allah ondan razı olsun – yanımıza girdi ve beni azarlayarak: ” Resûlullah’ın ﷺ yanında şeytan çalgısı mı çalıyorsunuz? ” dedi. Resûlullah ona dönerek: ” Onları bırak “ dedi.

Başka bir rivayette de Resûlullah : ” Ben eğlence ve şakadan değilim Eğlence ve şaka da benden “ buyurmuş.

İnkârcı diyor ki; Bu rivayetler arasında çelişki var. Zira ilk rivayetlerde eğlence ve şaka caiz görülürken, diğer rivayette Eğlence ve şaka da benden değildir denerek caiz görülmemiştir.

Açıklama: Müslümanların meşru ölçüler dahilinde düğün ve bayramlarında eğlenmelerinin caiz olduğu hakkında Resûlullah açık deliller vermiştir.

Resûlullah zaman zaman sahabelere şaka da yapmıştır. Ama O şakalarında bile doğru söylemiş asla yalana başvurmamıştır.

” Ben eğlence ve şakadan değilim Eğlence ve şaka da benden “ ifadesiyle kastedilen; Sürekli eğlenen ve sürekli şaka yaparak tanınan birisi değilim anlamına gelebilir. Benim eğlenceyle işim olmaz diyen ya da şakadan hoşlanmam diyen birinin,
bu sözlerinden hiç şaka yapmadığı ve hiç eğlenmediği sonucu çıkarılmaz. Yani eğlensem de çok az eğlenirim ve şaka yapsam da ara sıra yaparım anlamı çıkabilir. İnsanlık tarihi boyunca eğlenceleriyle ve şakalarıyla meşhur olmuş hiç bir Peygamber yaşamamıştır.

Netice olarak;

  • Meşru ölçüler dahilinde eğlenmenin ve şaka yapmanın caiz olduğu hakkındaki rivayetler sahih rivayetlerdir. Yani diğer rivayetten daha sağlam delillere dayanmaktadır.
  • Evet, Resûlullah eğlenenlere müsaade etmiştir. Ama bizzat kendisinin oynadığı ve eğlenceye katıldığı hakkında hiçbir bilgi yoktur. Evet, zaman zaman. şaka yapmıştır ama şaka da olsa asla yalan söylememiştir. O şakalarında bile hakikatten ayrılmamıştır.
  • Bir Resûlun çokça eğlenmesi ve şaka yapması beklenemez. Bu Peygamberlerin sıfatlarına terstir. Peygamberler ahlâk timsali, ciddiyet sahibi, vakarlı, hikmetli ve her davranışı ölçülü olan insanlardır. Çok eğlenen ve çok şaka yapan bir Resûlun, yaşadığı toplumdan itibar görmesi ve onlara tebliğ yapabilmesi mümkün olmaz. Dolaysıyla hadisler arasında çelişki olacak bir durum bulunmamaktadır.

Sosyal Ağda Paylaş

Bir cevap yazın