Nafile namazı

Hasan-ı Basrî’nin – Allah ondan razı olsun – naklettiğine göre: Resûlullah ﷺ şöyle buyuruyor:
” Namaz kılan kimseye şu üç imtiyaz bağışlanır. “
1 ) Ayak uçlarından göğün eteklerine kadar melekler kendisini kuşatır.
2 ) Göğün eteklerinden tepesine doğru iyilik yağar.
3 ) Bir ses; ” Bu namaz kılan adam kime yalvardığını bilse namazdan hiç ayrılmazdı. ” diye seslenir.

Hz Ömer’in – Allah ondan razı olsun – anlattığına göre: bir defasında Resûlullah ﷺ sefere göndermiş olduğu bir akıncı birliği kısa zaman sonra büyük ganimetlerle geri dönmüştü. Bunun üzerine sahabeler Resûlullah’a ﷺ ” Ya Resûlullah, bu akıncı birliği kadar seferden çabuk ve bol ganimetle dönen başka birlik hiç görmedik. “ dediler. Resûlullah ﷺ onlara ” Size bundan daha çabuk ve daha bol ganimetle dönen bir birlikten bahsedeyim mi? “ diye sordu. Sahabelerin: Tabi ki, buyur ya Resûlullah “ demeleri üzerine şöyle buyurdu: ” Sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra oturup güneş doğuncaya kadar zikreden ve arkasından iki rekat kuşluk namazı kılarak evlerine dönen kimseler en bol ganimetle ve en çabuk dönen sefer birliğidirler. “

Ebu Zerr’in – Allah ondan razı olsun – rivayet ettiğine göre; Resûlullah ﷺ şöyle buyurmuştur: ” İnsanoğlunun vücudunda bulunan her kemiğe her gün ayrı bir sadaka düşer. Senin iyiliği emredip kötülüğe karşı çıkman bir sadakadır. Allah’ı zikretmen bir sadakadır. Eşinle yatakta oynaşman bir sadakadır. “
Sahabeler: ” Ya Resûlullah, insanın şehvetini tatmin etmesi de mi sadaka olur? “ diye sorunca, Resûlullah ﷺ şu cevabı verdi: ” Şöyle düşününüz, eğer o adam cinsi arzusunu haram yolundan tatmin etseydi, günahkâr olmayacak mıydı? “
Sahabelerin, ” Tabi ki olacaktı. “ şeklindeki cevapları üzerine Resûlullah ﷺ sözlerini şöyle bağladı: ” O halde adam bu arzusunu helal yoldan tatmin edince hareketi sadaka olur. İki rekat kuşluk namazı bütün bu sadakaların yerini tutar. “

Ebu Rafii’nin anlattığına göre; Resûlullah ﷺ ‘ Bir gün amcası Abbas’a ‘ Allah ondan razı olsun – ” Amca sana iyilik etmemi, sana bağışta bulunmamı, sana faydalı olmamı ister misin? “ diye sordu. Abbas’ın; ” Anam-babam yolunda feda olsun, tabi ki isterim “ demesi üzerine Resûlullah ﷺ şöyle devam etti: ” Hemen kalk ve dört rekat namaz kıl. Her rekatta Fatiha ile bir zamm-ı sura okuduktan sonra on beş kere ” Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu Ekber ” dedikten sonra rukuya var. O halde de aynı tesbihi on kere daha söyle. Sonra başını rükudan kaldır ve aynı tesbihi on kere daha söyle. Sonra secdeye var ve aynı tesbihi on kere daha söyle. Sonra secdeden başını kaldır ve aynı tesbihi on kere daha söyle. Arkasından bir kere daha secdeye var ve ay.nı tesbihi on kere daha söyle. Sonra secdeden başını kaldırınca ayağa kalkmadan aynı tesbihi on kere daha söyle. Böylece tesbihlerin sayısı rekat başına yetmiş beşten dört rekatta üç yüz olur. O zaman eğer Alic çölü kadar günahın olsa bile Allah hepsini affeder. Bu namazı her gün kılamayan kimse her cuma günü kılsın. Her cuma günü kılamayan kimse ayda bir kere kılsın. Ayda bir kere kılamayan kimse yılda bir kere kılsın. ( Tesbih namazı )

Zeyd b. Halid Cuheni’nin naklettiğine göre; Resûlullah ﷺ şöyle buyuruyor: ” Evlerinizde namaz kılınız ve böylece onları mezarlık haline getirmekten kaçınınız. “

Semure b. Cündüb’ün sahabelerden birine dayanarak söylediğine göre; Resûlullah ﷺ şöyle buyuruyor: ” İnsanın evinde kıldığı nafile namazı, başkalarının önünde kılacağı nafile namazdan, tıpkı tek başına kıldığı farz namaza göre, cemaatle kıldığı farz namazın üstünlüğü kadar daha üstündür. “

Rivayete göre; Resûlullah ﷺ şöyle buyuruyor: ” İnsanın evinde kıldığı nafile namazı nurdur. Buna göre evlerinizi nurlandırınız. “

Ebu Hureyre’nin – Allah ondan razı olsun – rivayet ettiğine göre; Resûlullah ﷺ şöyle buyuruyor: ” Kim akşam ile yatsı arasında yirmi rekat nafile namazı kılarsa Allah onun ailesini, malını, dinini, dünyasını ve ahiretini korur. Kim sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde güneş doğuncaya kadar oturur ve arkasından iki rekat kuşluk namazı kılarsa, Allah kıyamet günü vücudu ile cehennem arasında bir perde koyar. “

Zeyd b. Eslem’in anlattığına göre; Hz Ömer – Allah ondan razı olsun – diyor ki: Bir gün Ebu Zerr Gıfari’ye – Allah ondan razı olsun – ” Amca, bana bir öğüt ver! “ dedim. O da bana: Şimdi senin benden yaptığın bu ricanın aynısını vaktiyle ben Resûlullah’a ﷺ yönelttim. O da bana şöyle buyurmuştu: ” İki rekat namaz kıl, böylece gafillerden yazılmazsın. Kim dört rekat kuşluk namazı kılarsa Abidlerden yazılır. Kim altı rekat kuşluk namazı kılarsa o günü günahsız geçirir. Kim sekiz rekat kuşluk namazı kılarsa Ganit’lerden yazılır. Kim, on iki rekat kuşluk namazı kılarsa kendisi için cennette bir ev yapılır. “

Halid b. Madan diyor ki: Öğrendiğime göre; Yüce Allah şu üç kimse ile Meleklere karşı övünür:
1 ) Issız bir yerde bulunup da orada ezan okuyup kamet getirdikten sonra tek başına namaz kılan kimsedir. Yüce Allah o zaman Meleklerine: ” Şu kuluma bakınız, tek başına namaz kılıyor, kendisini benden başka hiç kimse görmüyor! Derhal yetmiş bin Melek yere inerek o kulumun arkasında namaz kılsın. “ diye buyurur.
2 )
Gece uykudan kalkarak tek başına namaz kılan ve secdelerin biri sırasında uyuyakalan kimsedir. Yüce Allah, o kul hakkında Meleklere: ” Şu kuluma bakınız, ruhu benim yanımda vücudu da bana secde halinde! ” buyurur.
3 )
Savaşa katılarak düşman karşısında direnen ve sonunda şehit düşen kimsedir.

Muafı b. İmran – Allah ondan razı olsun – diyor ki: ” Müminin izzeti başkalarına el açmamasına, muhtaç olmamasına ve şerefi de geceleri kalkıp namaz kılmasına bağlıdır. “

Sosyal Ağda Paylaş

Bir cevap yazın