Evlenme sünnetindeki sağlık

insan sağlığını korumada önemi unsurlardan biride evlenmedir. Evlenmenin ruh ve beden sağlığı üzerindeki olumlu etkisi din ve bilim tarafından kabul edilmektedir.

Müslüman’ın evi küçük bir cenneti olduğunu söyleyen Bediüzzaman Hazretleri; Müminlerin evliliği konusunda şöyle diyor; Saadetin esaslarından nikah ise; Evet, insanın en fazla ihtiyacını tatmin eden, kalbine mukabil bir kalbin mevcut bulunmasıdır ki, her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübadele etsinler ve sevinçte birbirine ortak, gam ve kederli şeylerde de yekdiğerine destek ve yardımcı olsunlar.

Evet, bir işte mütehayyir kalan veya bir şeye dalarak tefekkür eden adam, velev zihnen olsun, ister ki, birisi gelsin, kendisiyle o hayreti, o tefekkürü paylaşsın. Kalplerin en latifi, en şefiki, ” Kısm-ı sani “ ile tabir edilen kadın kalbidir. Bediüzzaman, dünyayı cennete çeviren bu kadının, geçimli, iffetli, kötü alışkanlıklardan uzak, çirkin kusurlardan arınmış biri olma şartına bağlıyor.

İslam’ın ihtişamlarında biri de, pek çok, hastalıklara sebep olan, vücudu tahrip edebilen ve toplumun düzenini bozan, huzurunu kaçıran, insanda var olan cinsel arzu istek enerjiyi tanzim etmesidir, ifrat ve tefritten uzaklaştırmasıdır. Peygamber ﷺ ümmetine erken yaşlarda evlenmelerini tavsiye ediyor. Buhârî ve Müslim de yer alan bir hadiste şöyle buyruluyor; ” Ey! Gençler, sizlerden evlenmeye gücü yeten evlensin, ( Maddi imkansızlıklar nedeniyle ) evlenemeyenler oruç tutsun, bu onun için bir korunmadır. “
Peygamber ﷺ ” Soya çekim var. “ diyerek evleneceklerin iyi, sağlıklı, soyu-sopu bilinen ailelerden eşlerini seçmeleri konusunda onları uyarıyor. İslam, bu gün dünyanın başına bela olan, pek çok insanın ölümüne,
yol açan, cinsel taşkınlıklar sebebiyle ortaya çıkan zührevi hastalıkların oluşup yayılmaması için kurallar koymuş. Eşler arasında, sünnet, mubah yasak olan ilişkileri tanzim etmiş. Kadın ve erkeğin sağlığı için sağlığın esaslarını belirtmiş. Peygamberin ﷺ, sağlık konusunda eşler arasındaki ilişkilerde koyduğu kuralların tamamı, modern tıbbında kabul edip tavsiye ettiği kurallar olduğu uzmanlar tarafından ifade edilmektedir. Dinde yasak olan,
Zina, ters ilişki, eş cinsellik, adet halinde iken kadına yaklaşma, ferd ve toplum hayatındaki zararları ve bunların sebep olduğu bulaşıcı hastalıklar, modern tıp tarafından da kabul edilmektedir.
Kur’an bütün bu problemleri, kur’an’ın şu mucizevi uyarısıyla ifade ediyor;

İslam’ın ihtişamlarında biri de, pek çok, hastalıklara sebep olan, vücudu tahrip edebilen ve toplumun düzenini bozan, huzurunu kaçıran, insanda var olan cinsel arzu istek enerjiyi tanzim etmesidir, ifrat ve tefritten uzaklaştırmasıdır. Peygamber ﷺ ümmetine erken yaşlarda evlenmelerini tavsiye ediyor. Buhârî ve Müslim de yer alan bir hadiste şöyle buyruluyor; ” Ey! Gençler, sizlerden evlenmeye gücü yeten evlensin, ( Maddi imkansızlıklar nedeniyle ) evlenemeyenler oruç tutsun, bu onun için bir korunmadır. “
Peygamber ﷺ ” Soya çekim var. “ diyerek evleneceklerin iyi, sağlıklı, soyu-sopu bilinen ailelerden eşlerini seçmeleri konusunda onları uyarıyor. İslam, bu gün dünyanın başına bela olan, pek çok insanın ölümüne,
yol açan, cinsel taşkınlıklar sebebiyle ortaya çıkan zührevi hastalıkların oluşup yayılmaması için kurallar koymuş. Eşler arasında, sünnet, mubah yasak olan ilişkileri tanzim etmiş. Kadın ve erkeğin sağlığı için sağlığın esaslarını belirtmiş. Peygamberin ﷺ, sağlık konusunda eşler arasındaki ilişkilerde koyduğu kuralların tamamı, modern tıbbında kabul edip tavsiye ettiği kurallar olduğu uzmanlar tarafından ifade edilmektedir. Dinde yasak olan,
Zina, ters ilişki, eş cinsellik, adet halinde iken kadına yaklaşma, ferd ve toplum hayatındaki zararları ve bunların sebep olduğu bulaşıcı hastalıklar, modern tıp tarafından da kabul edilmektedir.
Kur’an bütün bu problemleri, kur’an’ın şu mucizevi uyarısıyla ifade ediyor;

İslam’ın ihtişamlarında biri de, pek çok, hastalıklara sebep olan, vücudu tahrip edebilen ve toplumun düzenini bozan, huzurunu kaçıran, insanda var olan cinsel arzu istek enerjiyi tanzim etmesidir, ifrat ve tefritten uzaklaştırmasıdır. Peygamber ﷺ ümmetine erken yaşlarda evlenmelerini tavsiye ediyor. Buhârî ve Müslim de yer alan bir hadiste şöyle buyruluyor; ” Ey! Gençler, sizlerden evlenmeye gücü yeten evlensin, ( Maddi imkansızlıklar nedeniyle ) evlenemeyenler oruç tutsun, bu onun için bir korunmadır. “
Peygamber ﷺ ” Soya çekim var. “ diyerek evleneceklerin iyi, sağlıklı, soyu-sopu bilinen ailelerden eşlerini seçmeleri konusunda onları uyarıyor. İslam, bu gün dünyanın başına bela olan, pek çok insanın ölümüne,
yol açan, cinsel taşkınlıklar sebebiyle ortaya çıkan zührevi hastalıkların oluşup yayılmaması için kurallar koymuş. Eşler arasında, sünnet, mubah yasak olan ilişkileri tanzim etmiş. Kadın ve erkeğin sağlığı için sağlığın esaslarını belirtmiş. Peygamberin ﷺ, sağlık konusunda eşler arasındaki ilişkilerde koyduğu kuralların tamamı, modern tıbbında kabul edip tavsiye ettiği kurallar olduğu uzmanlar tarafından ifade edilmektedir. Dinde yasak olan,
Zina, ters ilişki, eş cinsellik, adet halinde iken kadına yaklaşma, ferd ve toplum hayatındaki zararları ve bunların sebep olduğu bulaşıcı hastalıklar, modern tıp tarafından da kabul edilmektedir.
Kur’an bütün bu problemleri, kur’an’ın şu mucizevi uyarısıyla ifade ediyor;

İslam’ın ihtişamlarında biri de, pek çok, hastalıklara sebep olan, vücudu tahrip edebilen ve toplumun düzenini bozan, huzurunu kaçıran, insanda var olan cinsel arzu istek enerjiyi tanzim etmesidir, ifrat ve tefritten uzaklaştırmasıdır. Peygamber ﷺ ümmetine erken yaşlarda evlenmelerini tavsiye ediyor. Buhârî ve Müslim de yer alan bir hadiste şöyle buyruluyor; ” Ey! Gençler, sizlerden evlenmeye gücü yeten evlensin, ( Maddi imkansızlıklar nedeniyle ) evlenemeyenler oruç tutsun, bu onun için bir korunmadır. “
Peygamber ﷺ ” Soya çekim var. “ diyerek evleneceklerin iyi, sağlıklı, soyu-sopu bilinen ailelerden eşlerini seçmeleri konusunda onları uyarıyor. İslam, bu gün dünyanın başına bela olan, pek çok insanın ölümüne,
yol açan, cinsel taşkınlıklar sebebiyle ortaya çıkan zührevi hastalıkların oluşup yayılmaması için kurallar koymuş. Eşler arasında, sünnet, mubah yasak olan ilişkileri tanzim etmiş. Kadın ve erkeğin sağlığı için sağlığın esaslarını belirtmiş. Peygamberin ﷺ, sağlık konusunda eşler arasındaki ilişkilerde koyduğu kuralların tamamı, modern tıbbında kabul edip tavsiye ettiği kurallar olduğu uzmanlar tarafından ifade edilmektedir. Dinde yasak olan,
Zina, ters ilişki, eş cinsellik, adet halinde iken kadına yaklaşma, ferd ve toplum hayatındaki zararları ve bunların sebep olduğu bulaşıcı hastalıklar, modern tıp tarafından da kabul edilmektedir.
Kur’an bütün bu problemleri, kur’an’ın şu mucizevi uyarısıyla ifade ediyor;

Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. ( İsra, 32 )

Sosyal Ağda Paylaş

Bir cevap yazın