32 farz

İMANIN ŞARTLARI
 1. – Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanmak.
 2. – Allah’ın meleklerine inanmak.
 3. – Allah’ın peygamberlerine inanmak.
 4. – Allah’ın kitaplarına inanmak.
 5. – Ahiret gününe inanmak.
 6. – Kaza ve kaderin, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak.
İSLAMIN ŞARTLARI 
 1. – Kelime-i Şehadet getirmek (Eşhedüellâilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve Rasulüh.)
 2. – Namaz kılmak
 3. – Oruç tutmak
 4. – Zekat vermek
 5. – Hacca gitmek
NAMAZIN FARZLARI 

Namazın dışındaki farzları (6 tane):

 1. – Hadesten taharet (Abdest veya gerekliyse gusül abdesti almak.)
 2. – Necasetten taharet (Kıyafetin ve namaz kılınacak yerin temiz olması.)
 3. – Setr-i avret (Mahrem yerlerinin örtülmesi. Mesela kadınlarda; el, yüz ve ayak hariç tüm vücuttur. Erkeklerde ise göbek deliği ile diz kapağı arasındaki yerlerin örtülmesi gerekmektedir.)
 4. – İstikbal-i kıble (Namaz kılarken kıbleye yönelmektir.)
 5. – Vakit (Kılınacak namazın vaktinin girmiş olması gerekir.)
 6. – Niyet (Namaza niyet etmek gerekmektedir. Mesela “Niyet ettim Allah rızası için öğlen namazının farzını kılmaya.” şeklinde niyet edilebilir.)

Namazın içindeki farzları (6 tane):

 1. – İftitah tekbiri (Namaza “Allahuekber” şeklinde tekbir alarak başlamak.)
 2. – Kıyam (Namazda ayakta durmak.)
 3. – Kıraat (Namazda ayakta Kur’an okumaktır.)
 4. – Rükû (Erkeklerde; sırt yere paralel olacak şekilde yani eller diz kapağında olacak şekilde eğilmek. Kadınlarda ise; erkekler gibi fazla eğilme olmaz. Az bir eğilme olur.)
 5. – Secde (Alnı ve burnu yere koymak.)
 6. – Kade-i ahire (Namazın sonunda “Ettahiyyatü” okuyacak kadar oturmak.)
ABDESTİN FARZLARI 
 1. – Yüzü yıkamak.
 2. – Elleri dirseklere kadar yıkamak.
 3. – Başın dörtte birini mesh etmek.
 4. – Ayakları topuklarla birlikte yıkamak.
GUSLÜN FARZLARI 
 1. – Ağza su vermek. Ağzı iyice suyla çalkalamak.
 2. – Burna su vermek.
 3. – Bütün vücudu tek bir kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak.
TEYEMMÜMÜN FARZLARI 
 1. – Niyet etmek.
 2. – Elleri toprağa vurup yüzü mesh etmek. Ardından yine elleri toprağa vurup kolları mesh etmek.
Sosyal Ağda Paylaş

Bir cevap yazın