Zilhicce Ayı

Zilhicce, kameri ayların on ikincisi olan haram aydır. Bu aya Zilhicce denilmesine gelince; cahiliye döneminden beri ve günümüzde bu ayın ilk on günün hac mevsimi olması nedeniyledir. İşte bundan dolayı bu ayın ilk on günlerine Zilhiccenin on günü ile isimlendirilmesi meşhur olmuştur. Şüphesiz bu günler, Allah-u Teala katında kıymetli ve değeri çok büyüktür. Öyle ki, Allah-u Teala Kurân-ı Kerim’de bu günlere yemin etmistir. ( Fecr, 1-2 )

Bu ay hac farizasının îfa edildiği umumî af ayıdır. Arafat’a çıkıldığı, Allah için milyonlarca kurbanın kesildiği ve bir senelik hesapların görülüp amel defterlerinin kapandığı mukaddes bir aydır.

Zilhicce Ayının On Gününün Fazileti:
Rivayet edildi ki: “On güne ikram, tazim ve hürmet edenin ömrüne Allah-u Teala bereket verir, malını arttırır, çoluk çocuğunu korur, günahını affeder, sevabını kat kat eder. Ölüm hastalığını kolay, kabrini nurlu, terazisini ağır eder, alçaklıklardan kurtarıp yüksek derecelere kavuşturur.”

Abdullah ibni Abbas (Radıyallahü Anhüma) anlatıyor:
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):
“Amellerin Allah katında en sevimli ve en faziletli olanlar, zilhicce ayının ilk on gününde yapılanlarıdır. O günlerde, bir gün oruç tutmak, bir sene oruç tutmaya eşit olur. kadir gecesini ibadetle geçirmeye denk olur. “ buyurdu. Bunun üzerine meclistekiler;
– Ey Allah’ın Resulü! Allah yolunda cihad, bundan daha faziletli değil mi? diye sordular: Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):
” Hayır! Allah yolunda cihad bundan daha faziletli değildir. Ancak bir kimse canıyla, malıyla çıkarda onlardan hiçbir şeyiyle dönmezse, o müstesna “ Buyurdu.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): Allah nazarında en makbul ibadet günleri; Zilhiccenin ilk on gününde yapılan ibadetlerdir. Bugünlerin her birisini oruçla geçirmek, bir sene oruç ibadetine denktir. Bugünlerden birisinin gecesini namaz kılarak ihya etmek, kadir gecesini namaz kılmakla ihya etmek gibidir.


Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Zilhiccenin ilk on gününün gecelerinden birini ihya edenin, bir seneyi hac ve umre ibadetiyle ihya eylemesi gibidir. Bugünlerden bir gün oruç tutması, senenin diğer vakitlerinde ibadetle meşgul olması gibidir.”

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amel 700 katıyla mükafatlandırılır.”

Enes bin Mâlik’in (Radiyallahü Anh) söyle dediği rivayet edilmektedir: “Zilhiccenin ilk on günü hakkında, her bir günü,(fazilet bakımından) bin güne denktir. Arife günü ise, on bin güne denktir.”

Rivayet edildi ki: “Şüphesiz bu on günde, bir fakire sadaka veren, sanki Allah-u Teala’nın Resullerine ve Nebilerine tasaddukta bulunmuş gibidir. Bu günlerde bir hastayı ziyaret eden, sanki Allah dostlarını ve seçkin kullarını ziyaret etmiş gibidir. Bir cenazeye katılan, sanki Bedir şehitlerinin cenazelerinde bulunmuş gibidir. Bir mümini giydireni, Allah-u Teala cennet elbiselerinden giydirir. Bir yetime iyi davrananı, Allah-u Teala kıyamet günü Arş’ının altında gölgelendirir. İlim meclislerinden bir mecliste bulunan, sanki Allah-U Teala’nI Nebilerinin ve Resullerinin meclisinde bulunmuş gibidir.”

Rivayet edildi ki: Allah-u Teala sene içinden üç tane on günü tercih etmiştir. Söyle ki;
1 – Ramazan ayının ilk on günü. Çünkü bugünlerde, kadir gecesinin bereketleri vardır.
2 – Zilhicce ayının ilk on günü. Zira o günlerde; Terviye günü; Arife günü; Kurban günü; Telbiye ve Hac işleri gibi dini merasimler vardır.
3 – Muharrem ayının ilk on günü. Zira o günlerde aşure gününün bereketleri vardır.

Denildi ki; Her kim Zilhiccenin 10 gününü ibadet ve itaatle değerlendirirse, Allah o kimseye şu 10 mükafat ve ikram ile lütuflandırır.
1 – Ömrünü uzun ve bereketli kılar.
2 – Malını artırır.
3 – Aile fertlerini korur.
4 – Günahlarını affeder.
5 – Hayr-ı hasenatını artırır.
6 – Ölürken Allah ölümünü kolay eder.
7 – Karanlıklarını nura dönüştürür.
8 – Mizanını ( Günah ve sevapların tartıldığı terazinin sevap kısmını ) ağırlaştırır.
9 – Derekelerden ( Cehennem basamaklarından ) kurtarır.
10 – Yüksek derecelere yükseltir.

Ebu Derda ( Radıyallahu anh ) şöyle demiştir; ” Zilhiccenin ilk on günü oruç tutmaya gayret ediniz. O günlerde çokça dua ediniz, istiğfar ediniz ve sadaka veriniz.” Çünkü ben Resulullahtan (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): “Zilhiccenin on gününün hayrından mahrum kalana yazıklar olsun! Özellikle dokuzuncu (arife) günü oruçlu geçirmeye gayret ediniz Zira günde kimsenin sayamayacağı kadar çok hayırlar vardır” buyurduğunu isittim.”

Zilhicce ayında oruç

  • Zilhicce ayının ilk on gününün orucu


Hacca gidemeyen müminler, Zilhiccenin ilk dokuz gününde oruç tutmalı,10. günü kurban kesilinceye kadar bir şey yemeyip oruçlu bulunmalı ve orucunu kurban etiyle açmalıdır. Hiç olmazsa 8’inci gün ile beraber,9’uncu günü (Arefe günü) oruçlu olmak lâzımdır.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Zilhiccenin ilk dokuz gününü oruçla geçirene Allah-u Teala her bir gün karşılığında bir sene oruç yazar.”

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Bu on günden bir gün dahi oruç tutan kişi, sanki geri kalan senenin tümünde
Allah-u Teala’ya ibadet etmiş gibi olur. “


Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Zilhicce’nin son 10 günü ile Muharrem’in ilk gününü oruçlu geçiren kişi, gecen seneyi oruçla bitirmiş, gelecek seneyi de oruçla karşılamış olduğundan, Allah-u Teala ona elli senelik keffaret yazar.”

Hz Aişe anlatıyor; “Şarkıcılık yapan bir genç vardı. Zilhicce hilalini görünce ertesi sabah oruç tutmaya başladı.” Gencin bu yaptığı,
Resulullah’a (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ulaştı. Efendimiz onu yanına çağırdı ve kendisine buyurdu ki; “Seni bu işe sevk eden sebep nedir?” Genç şöyle cevap verdi: “Anam babam sana feda olsun ey Allah’ın Resulü! Bu günler, insanların hac ve ibadet için toplandıkları günlerdir.
Belki bu ibadetimle Allah-u Teala beni onların duasına katar.”

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem ) buyurdu ki; “Bu günlerde tuttuğun her bir günlük oruca, senin için bir köleyi azat etme, yüz deve kurban etme ve Allah yolunda cihat etmek üzere yüz at vermiş olmaya denk sevap vardır. Terviye günü tutacağın oruç, bin köle azat etmeye, bin deve kesmeye ve cihad için bin at vermeye denktir. Arefe günü tutacağın oruç ise iki bin köleyi azat etme, iki bin deve kurban etme ve Allah yolunda cihat etmek üzere iki bin vermiş olmaya denk sevap vardır. Arife günü orucu, bir geçmiş biri de gelecek olan iki senelik orucun sevabına denktir.

Hz Hafsa ( radıyallahu anha ) anlatıyor; ” Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem ) dört şeyi hiç terk etmezdi.”
1 – Zilhiccenin ilk on gününün orucunu.
2 – Aşure günü orucunu.
3 – Her aydan üç gün orucu.
4 – Sabahın iki Rekat sünneti.

Zilhicce ayında oruç

Hacca gidemeyen müminlerin bu günlerde oruç tutmaları çok büyük fazilettir. O bakımdan Kurban bayramından evvel 9 günü oruçlu geçirmeleri, 10. günü kurban kesilinceye kadar da bir şey yemeyip, oruçlu bulunmalı ve orucunu Kurban eti ile açmalıdır.
Hiç olmazsa 8. gün ile beraber, 9.günü ( Arife günü ) oruçlu olmak lazımdır.

Ebu Said el-Hudri ( radıyallahu anh ); Resulullah’a (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurduğunu nakleder;
“Ayların en mübarek olanı, ayların sultanı Ramazan ayıdır. Hürmete en layık ay ise Zilhicce ayıdır.”

Sosyal Ağda Paylaş

Bir cevap yazın