Yolların En Hayırlısı Peygamber Efendimizin Yoludur.

İnsanların önünde sayısız yol vardır. Bu yollardan bazıları Hakka çıkar, bazıları ise ededî hüsrana! Peygamber efendimiz’e ( sallallahu aleyhi ve sellem ) indirilmiş olan şeriat, geçmişi reddeden değil, hak olarak indirilmiş şeriatları tasdik edendir. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade buyrulmuştur :

Sana da (ey Muhammed) geçmiş kitapları tasdik eden ve onları kollayıp koruyan Kitab (Kur’ân)ı hak ile indirdik. Onların aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet. Onların arzu ve heveslerine uyarak, sana gelen haktan sapma. Biz, herbiriniz için bir şeriat ve yol belirledik. Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı, fakat size verdiklerinde sizi denemek istedi. Öyleyse iyiliklere koşun. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O, ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verir. ( Maide, 48 )

Peygamber efendimiz’in ( sallallahu aleyhi ve sellem ) risâletinin başlangıcından itibaren evvelki şeriatlar hükümsüz kalmış Onun yoluna tâbî olmayanların kurtuluş ümidi kalmamıştır. Allah-u Tâelâ’ya imanın luzümu da budur. Al-i İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde bu hakikati ifade etmektedir.                          De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir.   Peygamber efendimiz’in ( sallallahu aleyhi ve sellem ) Ashabına hitap ederken: Benim sünnetimden yüzünü çeviren benden değildir.                       dedikten sonra nakletmiş olduğumuz bu ayet-i kerimeyi okudu.

 

Cevap Yaz