Tevhîd Ne Demektir?

Hânif dinini diğer dinlerden ayıran en önemli fark, hânif dininin tevhîd dini olmasıdır. Zira Kur’an-ı Kerim ayetlerinde geçen Hânif kelimesi,

Diğer tüm dinlerden ayrılan diye tefsir edilmiştir. Ehl-i Sünnet İslam itikadının temeli olan Tevhidi üçe ayırmıştır.

1 – Allah Teâlâ; Zâtı bakımından tektir.

2 – Allah Teâlâ; Sıfatları bakımından tektir.

3 – Allah Teâlâ; Fiilleri bakımından tektir.

Tevhîd, ilâh ve ilâha ait özeliklerde ortak kabul etmemektedir. Müslümanlar âlemi idare edenin, cisimleri yaratanın, ibadete lâyık olanın, Tek olan Allah Teâlâ olduğunda ittifak etmişlerdir. Kaldı ki, Allah Teâlâ için bir ortağın bulunmadığı şer’an ve aklen sabittir.

Oysa onlar bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah’dan başka hiçbir ilâh yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Tevbe, 31

Allah Teâlâ’nın ilâh olmak ve ilâha ait özelliklerle sıfatlanmış olmak bakımından ortağı olmadığı sabit olunca, tüm yaratılmışları yaratanın da Allah Teâlâ olduğu sabit olur.

Tevhîd, yani bir olmak, cüzlerden oluşmamak ve benzeri olmamak anlamlarını da ifade eder. Dolayısıyla Allah Teâlâ bu iki manayla da tektir. Zira Allah Teâlâ kemmiyet ve terkipten münezzeh olduğu gibi, kendisine hiçbir benzeyen olmamak bakımından da tektir.

Cevap Yaz