Tasavvuf Terimi

Allah-u Teâlâ’nın emirlerine, Peygamberimizin sünnetini en ince ayrıntısına varıncaya kadar yaşamaya gayret edip, yasaklarından kaçınan bir anlayışa sahip olan topluluğa Tasavvuf ehli denir.

Tasavvufun gayesi, Allah rızasına nail olmak için nefsi, her türlü kötü huylardan temizleyip kalbi, Allah-u Teâlâ’nın zikri ile nurlandırmak ve
bu vesile ile taklidi imandan kurtulup tahkiki imana ulaşmaktır.

Diğer bir ifadeyle Tasavvuf; ” İhsan “ makamıdır. Bunun adına ister ” Tasavvuf “ ister ” İhsan “ ister başka bir isim verilsin, ortada hiçbir ihtilaf
söz konusu olamaz. Çünkü Tasavvuf; Gerçekte; Allah-u Teâlâ’yı murakabe etmek, ruhi ve ahlaki eğitime önem vermek, Allah-u Teâlâ ile irtibatı kuvvetlendirmek, kalbi mâsivâdan arındırmak, güzel ve faydalı işler yapmak ve insanlara güzel davranmak gibi ameller manzumesinin ifadesidir.

Tasavvuf; Allah-u Teâlâ’nın;
Onlar, inananlar ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur. ( Ra’d, 28 )
Ayetinin gereğince, kalpleri itminan edip iç âlemde huzuru bulma yoludur.

Tasavvuf; ” Ölmeden önce, ölüm ötesinin sırrına erişiniz. “ Kavlince ölüm ötesinin sırlarını ve ilahî isimlerin ve sıfatların nurlarını kalp gözü ile görmek ve zevken tadarak yakınî imanı elde etme yoludur.

Tasavvuf; Yakîn imanı ile ihlaslı bir mümin olma yoludur.

Tasavvuf; ” Allah-u Teâlâ’nın ahlakıyla ahlaklanın “ Kavli gereğince ahlaklanma yoludur.

Bilmelisin ki; Şeriatın; İlim, amel ve ihlas diye üç ana unsuru vardır. Bunlar bir araya gelmedikçe ” Şeriat ” gerçekleşmiş sayılmaz.
Şeriat gerçekleşti mi ( Allah’ın ) cellecelalühü Rızası gerçekleşti demektir ki, bu bütün dünyevi ve uhrevi mutlulukların üstündeki bir şeydir.
✍🏽 İman Rabbani ( Kuddise Sırruhu )

🌹 Peygamberimizin ﷺ anlattığı ihsan; Tasavvuf yolunun özü ve özetidir.
✍🏽 Muhaddis Eşref Ali Tânevî

Peygamberimizin ﷺ hutbe ve vasiyetlerinin büyük bir bölümü tasavvufun içermiş olduğu meselelerle ilgilidir. Erkek olsun kadın olsun sahabeler bu ilmi Resulullah efendimizden ﷺ almışlardır. Bu sebeple her bir mükellefin öğrenmesi farz olan ilim, sahabenin,
Asr-ı saadette almış oldukları ilimlerdir.
✍🏽 Kettanî ( Rahimehullah )

Tasavvufun aslı ihsan makamıdır. Delili ise,
Cibril ( aleyhisselam ) hadisidir.
Nitekim; Efendimiz ﷺ kendisine sorulan,
” ihsanı ” : < Allah’ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Her ne kadar sen Onu görmesen de, O seni görüyor. > Buyurarak tefsir etmiştir.
✍🏽 Şeyh Ahmed Zerruk ( Rahimehullah )

Mükâşefenin manası, insanda yakînin galip olmasıdır. Bu da o kimsenin sadece Allah’ı ( cellecelalühü ) görür gibi olması,
Onun dışındaki hiçbir şeye aldırış etmemesidir. Tıpkı Peygamberimizin ﷺ buyurduğu gibi. ” İhsan, Allah’ı görüyor gibi ibadet etmendir. “
✍🏽 Şah Veliyyyullah Dihlevi ( Rahimehullah )
Sosyal Ağda Paylaş

Bir cevap yazın