Sünnet’in Bağlayıcılığı

Peygamber efendimiz’e ( sallallahu aleyhi ve sellem ) nisbeti sabit ve sahih sünnetin İslam fıkhının kaynaklarından olduğu ve bunun gereğine göre amel etmenin vucûbu üzerinde bütün müctehidler ittifâk etmişlerdir.

Onlar bu sonuca varırken Peygamber efendimiz’e ( sallallahu aleyhi ve sellem ) itaati emreden, ona itaati Allah-u Teâlâ’ya ( cellecelalühü ) itaat sayan, onun hükmüne rıza göstermeyenin imkansız olduğunu ifade eden, ona muhalefet edene şiddetli tehtitlerde bulunan ayet-i kerimelerden yola çıkmışlardır. Bunların bir kısmını hatırlamakta fayda mülahaza ediyoruz :

Allah’ı ve peygamberleri dinleyin, karşı gelmekten sakının! Eğer kulak asmazsanız biliniz ki, elçimize düşen sadece açık bir tebliğden ibarettir.          ( Maide, 92 )

Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur, kim de yan çizerse, kendilerine seni gözcü de göndermedik! ( Nisa, 80 )

De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir.            ( Al-i İmran, 31 )

…ki sade içinizden zenginler arasında dolaşır bir devlet olmaya, bir de Peygamber size her ne emir verirse tutun, nehy ettiğinden de sakının ve Allah’tan korkun, çünkü Allah «şediydul’ikab» dır. ( Haşr, 7 )

Yok, yok! Rabbine yemin ederim ki onlar aralarında çıkan çapraşık işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükümden nefislerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. ( Nisa, 65 )

Bununla beraber, Allah ve Rasulü bir işe karar verdiği zaman, gerek inanan bir erkeğin gerek inanan bir kadının kendilerine ait bir işte tercih hakları olamaz. Her kim Allah’a ve peygamberine asi olursa açık bir sapıklık etmiş olur. ( Ahzab, 36 )

Peygamberin size yaptığı çağrıyı, birbirinize yaptığınız çağrı gibi değerlendirmeyin! İçinizden birbirini siper ederek sıvışıp sıvışıp gidenleri Allah mutlaka biliyor. Artık onun emrine aykırı davrananlar, başlarına bir fitnenin veya acı bir azabın gelmesinden çekinsinler! ( Nur, 63 )

Cevap Yaz