Peygamber Efendimiz’in ( sallallahu aleyhi ve sellem ) Mübarek Nesebi

İslam alimleri, Peygamber Efendimiz’in ( sallallahu aleyhi ve sellem ) hayatı, yani siyer alanında birçok eser kaleme almışlardır. Bu eserlerden bir kısmı da onun pâk neseb-i şerifiyle ilgilidir.

Peygamber Efendimiz’in ( sallallahu aleyhi ve sellem ) nesebi şöyledir.

Muhammed ( sallallahu aleyhi ve sellem ) İbni Abdullah İbni Abdülmuttalib ( Şeybetü’l Hamd ) İbni Hâşim İbni Abdülmenâf İbni Kusay İbni Kilâb İbni Mürre İbni Ka’b İbni Lüey İbni Gâlib İbni Fihr ( Kureyş ) İbni Malik İbni Nadr İbni Kinâne İbni Huzeyme İbni Müdrike İbni İlyas İbni Mudâr İbni Nizâr İbni Mead İbni Adnan…

Peygamber Efendimiz ( sallallahu aleyhi ve sellem ) atalarından dedesinin babasına nispetle ” Hâşimî “, on birinci göbekten atası Fihr’e nispetle ” Kureşi “, on dördüncü göbekten atası Kinâne’ye nispet edilerek de ” Adnânî “ olarak anılır.

Peygamber Efendimiz ( sallallahu aleyhi ve sellem ) şöyle buyurmaktadır.

Allah Teâlâ, İsmail’in ( aleyhisselam ) oğullarından Kinâne’yi seçti. Kinâne’nin nesebinden Kureyş’i seçti. Kureyş’ten ise Haşimoğullarını seçti. Haşim oğullarından ise beni seçti. ( Müslim, Faziletler 1 )

Peygamber Efendimiz ( sallallahu aleyhi ve sellem ) kesin olarak bu neseb şeceresinde Hulefâ-i Râşidin ve Aşere-i Mübeşşere arasında yer alan diğer sahabilere de atalarından Fihr’den ( Kureyş ) önce birleşmekte olup böylece bütün hepsi ” Kureyşî ” olmaktadır.

Cevap Yaz