Organlarımızın Günahlardan Korunması.

Göz : Haram olan şeylerden muhafaza için tavsiyede bulunacak, yabancıya veya bir Müslüman kardeşinin mahrem yerine bakmamayı, Müslümana hakaret gözüyle bakmamayı, hatta boş şeylere bakmamayı tavsiye edecek. Allah-u Zülcelal gözlerini niçin yarattıysa, onları o görevde kullanmayı nefsine tavsiye edecek ve yardımcı olacak. Kur’an-ı Kerim okuyacak, bakmış olduğu şeylere ibret nazarıyla bakacak vb.


Dil : Onun kemiği yoktur, yaratılış olarak serbesttir. Dilini; Gıybet, Yalan, Dedikodu, Koğuculuk, Kendini övme, Başkalarını yerme vb.şeylerden muhafaza edecek. Zira dil; Allah-u Zülcelal’i zikretmek, İbadet etmek, Tekrar tekrar okumak, Okutmak, İnsanları doğru yola çağırmak, Dargınların arasını bulmak gibi   işler için yaratılmıştır. Nefsine; Dilini Allah-u Zülcelal’in zikrinde kullanmayı şart koşmalı.

Çünkü Müminin konuması zikir, düşünmesi tefekkür, bakışı ibrettir. Ağzından çıkanları bir yazanın olduğunuda asla unutmaz.


Midesine gelince; Haram yiyip içmekten men edecek. Hatta helal yiyeceklerden de fazla miktarda yedirmemeli, ancak ihiyacı kadar vermeli. Muhalefet ettiği takdirde bir çok şeyden  onu mahrum edeceğini şart koşmalıdır. Bütün azalarını da Allah-u Zülcelal’in yasak ettiği şeylerden men edecek ve niçin yaratıldı ise ona göre hareket ettirecektir.

kalbe özen göstermelidir.cc

Eline; Harama uzanmayı yasaklayacak ve sâlih amellereteşvik edecektir.


Ayaklarını;Allah-u Zülcelal’in yasakladığı işlere değil, emir buyurduğu tarafa yönrltmelidir.


Kalbini de; hoş olmayan ve zarar verecek şeylerden muhafaza etmelidir. Diğer azalardan daha fazla kalbe özen göstermelidir. Çünkü insanlar en çok kalple alakalı hastalıklara müpteladır. Zahîri azaların isyan ve taatleri gizli değildir. İnsan açıkça bunları görür ve bilir. Kalbi hastalıklar ise batînidir, gizlidir. Bu sebeple kalbini müslüman kardeşine kinden , çekememezlikten, hasetten muhafaza etmeli, şekat ve merhametle doldurmalıdır.


Şeyh Hasan-ı Şazeli ( kuddise Sırruh ) buyuruyor ki;

1 – Ayaklarını, Allah-u Zülcelal’den sevap umduğun yere at, başka yerlere atma!

2 – Masiyetten emin olduğun yerlerden başka yerlerde oturma! ( Yani Allah-u Zülcelal’den gafil edecek yerlerden sakın. )

3 – Allah-u Zülcelal’e itaat üzere, sana yardımcı olacak kimseden başkası ile arkadaşlık yapma!

4 – Kendi nefsine uyarak bir şey seçip onu arzu etme! Ancak, doğruluğundan olduğun emin olduğun şeyleri seç.


 

Cevap Yaz