Namazın Önemi

İslam’ın beş esaslarından biri olan Namaz günde 5 vakit eda edilmek üzere farz kılınmıştır. Allah ( cellecelalühü ) Kur’an-ı Kerim’in birçok Ayetinde Namaz kılmamızı emretmektedir. Namazın yalnız Hz Muhammed’e ( sallallahu aleyhi ve sellem ) ve ümmetine değil, geçmiş Peygamberlere ve onların ümmetlerine emredildiğini Kur’an-ı Kerim bize haber vermektedir.

……Çünkü namaz, mü’minlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. ( Nisa, 103 )

Sabah – öğle – ikindi – akşam ve yatsı olmak üzere günde 5 vakit ve ayrıca Cuma namazının Müslümanlara farz olduğu ve bunların titizlikle yerine getirilmesi gerektiği Ayet ve Hadislerle bildirilmektedir.

Allah ( cellecelalühü ) buyuruyor ki;

Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayâsızlıktan ve kötülükten meneder. Allah’ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir. ( Ankebut, 45 )

Peygamber Efendimiz ( sallallahu aleyhi ve sellem ) buyuruyor ki;

İslâm, beş esas üzerine bina olunmuştur: Allah’tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilahın olmadığına ve Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şâhitlik etmek, namaz kılmak, zekât vermek, Beytullah’ı haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.  ( Buhari )

Namaz müminin miracıdır. Bundan dolayı onun daima yükselmesini, iyi özelliklere sahip olmasını temin eder, kötü işlere bulaşmasına engel olur.

Bunun gerçekleşebilmesi için tabii ki namazın ihlâslı, samimi ve huşu içerisinde kılınması gerekir. böyle olunca huzur ve saadet, kurtuluş, beklenen sevap ve mükafat alınmış olur.

Allah ( cellecelalühü ) buyuruyor ki;

Mü’minler, gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. ( Müminin 1 – 2 )

Namaz Müslüman için her açıdan bir kurtuluştur. Namaz temizliktir. Ruhen, bedenen ve fikren dinlenmektir. İnsanı en iyi şekil de rahatlatması namazla gerçekleşir. Namaz vücuda zindelik kazandırır. Kan dolaşımının en iyi ayarlanma alanı namazdır.

Namaz insana bol sevap dolayısıyla Allah’ın Rahmet ve sevgisini kazandırdığı gibi günahların silinmesine sebep olmaktadır.

Peygamber Efendimiz ( sallallahu aleyhi ve sellem ) sahabe-i Kirama;

Ne dersiniz, birinizin kapısının önünde nehir aksa ve o kimse orada 5 defa yıkansa kendisinde kirden bir şey kalır mı? diye sordu.

Peygamber Efendimiz ( sallallahu aleyhi ve sellem ) buyurdu ki; İşte namaz da böyledir. Allah namaz ile günahları siler. ( Buhârî, Mevakit 6 )

Önemli olan günahları sildirmek, onları ortadan kaldırmak değil mi? Öyleyse bu imkanı kullanmak gerekir. Kıyamet günü hesabını kolay vermek isteyen eline geçmiş bu fırsatı iyi değerlendirmelidir. Namaz kılmayan kimsenin işi elbette zor olacaktır.

Namaz kılanların alınlarında secde izi olacak. Kıyamet günü Müslüman açısından ne büyük mutluluk bu. Rabbimiz şöyle buyuruyor;

…….Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir……….. ( Fetih, 29 )

İşte secdeye varmış bu alnı cehennem ateşi yakmayacaktır. Bundan daha iyi mutluluk olur mu? Bundan dolayıdır ki Cenab-ı Hak hem kendimizin namaz kılmaya devam etmemizi, hem de aile fertlerimize namaz kılmalarını söylememizi emreder.

Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç, Allah’a karşı gelmekten sakınmanındır. ( Taha, 132 )

İnsanın bir tarafta çalışarak kazancını temin etmeye çalışması ve diğer yanda namazını edâ etmesi Cenab-ı Hakkın çok hoşuna gitmektedir. Allah böylelerin rızkını daha da arttırır. Kazancını bereketlendirir. Çünkü Allah’tan yardımın namaz kılmakla daha iyi isteneceğini Kur’an-ı Kerim bildirmektedir. Kim Allah’a yakın olmaya çalışırsa, Allah da ona yaklaşır. Duasını kabul eder, isteklerini karşılar.

Hz İbrahim ( aleyhisselam ) Kendisini ve soyundan gelecek olanları namaz kılanlardan eylemesini Allah’tan duasında devamlı istemiş ve duası kabul edilmiştir.

Peygamberimiz ( sallallahu aleyhi ve sellem ) Hem kendi aile fertlerine, bazen de yakınlarını ziyaret sırasında evde erkek, kadın ve çocuk kim bulursa onlara namaz kıldırırdı. Böylece onları hem namaza alıştırır, hem de cemaatle namaz kılmaya teşvik ederdi.

 

Cevap Yaz