Mükellefiyet Ve Sorumluluk Bilinci

İnsanoğlunun mükellef bir varlık olarak yaratıldığı gerçeği Kur’an-ı Kerim’de şöyle beyan edilir.

Biz o emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik, onlar, onu yüklenmeye yanaşmadılar, ondan korktular da onu insan yüklendi. O gerçekten çok zalim ve çok cahildir. ( Ahzab, 72 )

Ayet-i Kerime’de beyân edilen ” Emanet “ mefumunun mahiyeti hakkında tefsirlerimiz de detaylı açıklamalar yer almaktadır. Burada zikredilen ” Emanet ” mefhumu; İslamın farz kıldığı Namaz, Oruç, Hac, Zekat, Doğru konuşmak, Borç ödemek ve her işte adalete riayet hükümlerinin tümüne şâmil olduğu gibi; Göz, Kulak, ve Tenasül uzvu gibi tüm azâyı hatamlardan korumak, birde insanlar arasındaki emanetleri yerine getirmek ve âhde vefa gibi bütün ilâhi teklifleri içine almaktadır.

Allah Teâlâ göklere, yerlere ve dağlara; Akıl, idrak ve konuşma kabiliyetleri verip bu emaneti arz etmiş, onlarda sevaptan hoşlanmalarına rağmen,isyan durumunda karşılaşacakları azabı göz önünde bulundurarak; ” Ya Rabbi biz emrine âmâdeyiz, fakat sevap da azap da istemiyoruz. “ demişlerdir. Bu teklif, Âdem’e ( alayhisselam ) yapıldığında ise; ” Kulağımla omuzum arasına “ diye hemen kabullenmiş, Allah Teâlâ da ona, söz tuttuğu müddetçe yardımını esirgemeyeceği vaadinde bulunmuştur.

Cevap Yaz