Mealden Din Öğrenilebilir Mi?

Bir dilde ifade edilmiş cümlelerin bir başka dile eksiksiz olarak tercüme edilmesi oldukça zor bir iştir. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Arapça, yeryüzündeki en zengin dildir ve onunla ifade edilmiş sözcük ve cümlelerin diğer dillere tercümesi birçok eksikliğe sebep olmakta bu eksiklikler de manaya tesir etmektedir.

Kur’an-ı Kerim’in dilinin Arapça oluşuna dair ayet-i kerimelerde yer alan vurgular da bu konunun önemini belirtmektedir.

İşte böylece Biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik ve onda tehditleri türlü şekillerde tekrarladık ki, belki korunur takva yolunu tutarlar ya da o onlarda bir düşünme, ibret alma meydana getirir. ( Taha, 113 )

Ve muhakkak ki O (Kur’ân), gerçekten âlemlerin Rabbinden indirilmiştir. O’nu, Ruh’ûl Emin (Cebrail ‘ aleyhisselam ‘ ) indirdi.
Nezirlerden (uyaranlardan) olman için senin kalbine. Apaçık bir Arap lisanı ile. ( Şuara, 192 – 195 )
Bu sebeple Kur’an-ı Kerim’i anlama faaliyeti kapsamında Peygamber Efendimiz’den ( sallallahu aleyhi ve sellem ) itibaren Sahabe-i Kiram döneminden başlayarak tefsir ilmi ve bir usul ortaya çıkmış, bu ilmin temelini Peygamber Efendimiz’in ( sallallahu aleyhi ve sellem ) tefsirlerini içeren hadis kitaplarının Tefsir bölümleri oluşturulmuştur. Daha sonra ashâbın tefsirleri kayda geçirilerek sonraki müfessirlerin Kur’an-ı Kerim’i anlama ve ilim ehli başta olmak üzere bütün müminlerin anlayabileceği şekilde açıklama faaliyetleri ciltler dolusu kitabın oluşmasına vesile olmuştur.
Kur’an-ı Kerim’i anlama konusundaki en sağlam yol muteber tefsirlere bakmaktır.

Cevap Yaz