Kendi İçin İstediğini Mümin Kardeşleri İçin De İstemek.

Peygamber Efendimiz ( sallallahu aleyhi ve sellem ) ahkâmı tebliğ edip öğretmenin yanında ahlâki ölçüler konusunda da bizler için en güzel örnektir.

Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. ( Ahzab, 21 )

Bu örneklik, hadis ve siyer kitaplarımızda bütün detaylarıyla kayıtlı bulunmaktadır. Bahsettiğimiz ahlâki ölçülerden biri de bir Müminin, kendisi için istediği bir şeyi Mümin kardeşleri için de istemesidir.

Enes’in ( Radıyallahu anh ) rivayet etmiş olduğu bir Hadis-i Şerif’te Peygamber Efendimiz ( sallallahu aleyhi ve sellem ) şöyle buyurmuştur.

Hiç biriniz, kendiniz için arzu ettiğini, kardeşiniz için arzu etmedikçe iman etmiş olamaz. ( Buhârî, İman 6 ; Müslim, İman 71, No 45 )

Peygamber Efendimiz ( sallallahu aleyhi ve sellem ) bu Hadis-i Şerif’inde ahlâkın en büyük asıllarından birini bu kadar veciz ( Kısa söz ) bir şekilde ifade buyurmuşlardır.

Yalnız, kişinin kendisine münasip gördüğünü Mümin kardeşi için de sevip münasip görmesinin Allah Teâlâ’nın rızası için olması, dünya menfaatlerinden soyulmuş olması lazımdır. Bu da Ehl-i İslam arasında birlik – Beraberlik ve kardeşliğin meydana gelmesinde büyük İş görür.

Cevap Yaz