Kelime-i Şehadette Rabbimize Ne Söz Verdik ?

EŞHEDU

Şahitlik ediyorum, söz veriyorum ve yemin ediyorum ki,

EN LA İLAHE

1- Allah’tan ( cellecelalühü ) başka kanun koyan hiçbir gücü kabul etmeyecek ve Allah’tan ( cellecelalühü ) başka kendilerine kulluk yapılan her şeyi reddedeceğim. İslam’a aykırı hiçbir tüzüğü kabul et­meyeceğim. İslam’dan başka hiçbir kanunla yönetilmeyi kabul etmeyeceğim.
2- Nefsimin arzu ve isteklerine tabi olmayacak, paraya ve kadına tapmayacak, zevklerimin peşinden sürüklenmeyeceğim. Sporu ve partiyi putlaştırmayacağım.
3- Kendisini ilahlaştıran ve kendisini insanlara Önder diye takdim eden pis putları “önder” kabul etmeyeceğim.
4- Irkçılık yapmayacak, “izm’lere, ideolojilere, sentezlere ve düzenlere tabi olmayacağım. İslam’dan başka tüm dünya gö­rüş ve doktrinlerini reddedeceğim.
5- Allah’ın ( cellecelalühü ) dostlarını dost, düşmanlarını düşman bile­cek, Allah’ın ( cellecelalühü ) razı olmadığı hiçbir kişi, kuruluş, toplum ve toplulukla yardımlaşmayacağım.
6- Heykele ve puta tapmayacak, putlaştırılan varlıklara iti­bar etmeyecek, ilahlaştınlmaya çalışılan hiçbir şeyi “ilah” olarak kabul etmeyeceğim.
7- İslam adına ortaya çıkan ve İslam’ı saptıran, şeriatı inkar eden, düzenin düzenbaz hocalarına, müftülerine, diyanet baş- kanlanna ve namaz kıldırma memurlanna inanmayacağım.
8- Makam, mevki, şan ve şöhret peşinde koşmayacak ve beni Allah’ın ( cellecelalühü ) hükümlerine başkaldırtan -şeytan başta ol­mak üzere- hiçbir varlığa aldanmayacağım.
9- Piyasadaki fuzuli şeyhlere aldanmayacağım. Kendisine bir şey sorulduğu zaman susan, konuşmayan, konuştuğunda da İslam’ı saptıran sahtekâr şeyhlere İnanmayacağım.
10- Allah’tan ( cellecelalühü ) başkasından rızık beklemeyecek ve bana nasib olarak gelecek olanlar konusunda tağutları ortak koşmayacağım.

İLLALLAH

(Ya Rabb!) Ancak senin kanunlarına, hükmüne, yani rabliğine inanacağım. Senin kanunlanna göre hayatımı düzenleye­ceğim. Senden başkasına kulluk yapmayacağım. Yaratıcı olarak seni tanıdığım gibi, yönetici olarak da seni tanıyacağım.
Yaşadığım sürece senin şeriatının yeryüzünde hâkim kılın­ması için gayret edecek, nefsimi, malımı, canımı, senin yoluna feda edeceğim. Sadece senin şeriatına tabi olacağım. Yaptığım her işte senin nzanı arayacak ve senin razı olduğun kullardan olmaya çalışacağım.

VE EŞHEDU

Ve yine şahitlik ediyorum, söz veriyorum ve yemin ediyo­rum ki,

ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RASULUH

Tüm insanlığa Örnek, önder ve rahmet olarak gönderdi­ğin nebin Muhammed ( sallallâhu aleyhi ve sellem ) senin kulun ve elçindir. Hayatım boyunca kendime sadece onu önder ve örnek bilecek, ondan başkasını kendime rehber ve önder kabul etmeyeceğim.
Muhammed’in ( sallallâhu aleyhi ve sellem ) Kur’an’ı hayatına aktardığı şekilde ben de hayatıma aktaracak, onun küfre karşı verdiği tavizsiz mücadeleyi de kendime prensip edinip tüm davranışlarımı onun bize tebliğ ettiği Senin vahyine göre düzenleyeceğim.

.

Cevap Yaz