İSLÂM DİNİ VE ÖZELLİKLERİ

Din Neye Denir : Din, akıl sahibi insanları kendi istekleri ile dünyada ve ahirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştıran ilahi bir kanundur.
Dinler başlıca 3 kısıma ayrılır.
 • Hak Din : Allah ( celle celalühü ) tarafından peygamber ( Sallallâhu aleyhi ve sellem ) aracılığı ile insanlara bildirilen, hiç bir değişikliğe uğramadan ve bozulmadan günümüze kadar gelen dindir. Bu özellikleri taşıyan din, bizim dinimiz olan İslâm Dinidir
 • Muharref Dinler : Allah ( celle celalühü ) tarafından peygamber ( Sallallâhu aleyhi ve sellem ) aracılığı ile insanlara bildirildiği halde sonradan insanlar tarafından değiştirilen ve aslı bozulan dinlerdir.
 • Batıl Dinler : İnsanlar tarafından uydurulan dinlerdir. Bunların peygamberlerin tebliğ ettiği dinlerle hiçbir ilgisi yoktur.
DİNLER ARASINDA İSLÂM’IN YERİ
İlk insan olan Hz Adem ( aleyhisselam ) aynı zamanda ilk peygamberdir. İnsanlığın ilk dini de Hak dindir. Hz Adem’den, Hz İsa’ya kadar gelen bütün peygamberler, insanlara Allah’ın ( celle celalühü ) birliği inancını tebliğ etmişler ve Allah’a ( celle celalühü ) nasıl ibadet edileceğini öğretmişlerdir. Ancak bu peygamberlerin tebliğ ettiği iman esasları zamanla bozulmuş ve asılları kaybolmuştur.
Bunun üzerine Yüce Allah ( celle celalühü ), son peygamber Hz Muhammed ( Sallallâhu aleyhi ve sellem ) aracılığıyla bütün insanlara son ve mükemmel din olan İslâm’ı göndermiştir. Bugün yeryüzünde gerçek din, İslâm Dinidir. Bâtıl dinlerin Allah ( celle celalühü ) katında hiçbir değeri yoktur. Allah ( celle celalühü ) katında tek ve makbul olan din İslâm’dır.
Bu gerçek Yüce Allah ( celle celalühü ) tarafından şöyle bildirilmiştir.
Doğrusu Allah katında din, İslâm’dır; o kitap verilenlerin anlaşmazlıkları ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki taşkınlık ve ihtirastan dolayıdır. Her kim Allah’ın âyetlerini inkâr ederse iyi bilsin ki, Allah hesabı çabuk görendir. ( Ali- İmran, 19 )
Kim İslâm’dan başka bir din ararsa onda (bu din) asla kabul olunmaz ve o, Ahiret de de en büyük zarara uğrayanlardandır. ( Ali- İmran, 85 )
İSLÂM DİNİNİN GAYESİ
İslâmın getirdiği hükümler, insanların mutluluğunu amaçlamaktadır. Bu hükümlere uygun hareket edenler hem dünya, hem de ahiret mutluluğunu kazanacaklardır.
İSLÂM DİNİ’NİN HÜKÜMLERİ 3 KISIMDIR
1 – İman : İnsan, iman esaslarına inanmakla manevi gıdasını almış, kalbini yanlış inançlardan temizleyerek doğru inançla süslemiş ve gerçek değerini kazanmış olur.
2 – Amel : Amel, insanların yaptığı işlerdir. Amel ile ilgili hükümler 2’ye ayrılır.
 • A ) Allah ( celle celalühü ), karşı ibadet görevleri B ) İnsanların kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyen hükümler.
3 – Ahlâk : İnsanlara karşı düşünce ve davranışlarımızı düzenleyen hükümler.
İSLÂM DİNİ’NİN ÖZELLİKLERİ
İslâm, son dindir. İslâm dininden başka din gelmeyecek. Hükümleri kıyamete kadar devam edecektir. İslâm dinini insanlara tebliğ eden Hz Muhammed              ( Sallallâhu aleyhi ve sellem ) son Peygamberdir, ondan sonra başka Peygamber gelmeyecektir.
 1. İslâm evrensel bir dindir. Önceki Peygamberlerin tebliğ ettikleri dinler, belirli milletlere geldiği halde İslâm dini, bütün dünya milletlerine gönderilmiştir.
 2. İslâm dini hükümleri bütün insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde mükemmeldir. Bu sebeple başka bir dine ihtiyaç kalmamıştır.
 3. İslâm dini, kendinden önce Allah ( celle celalühü ) tarafından gönderilen Peygamberleri ve ilâhi kitapları tasdik eder.
 4. İslâm dini, önceki peygamberlerin tebliğ ettiği dinlerin hükümlerini yürürlükten kaldırıştır. Çünkü onlar, belirli milletlere sınırlı zaman için gönderilmişti. Halbuki İslâm dini, bütün milletlere gönderilen ve kıyamete kadar değişmeden devam edecek olan dindir.
İSLÂM DİNİ’Nİ EVRENSEL YAPAN ÖZELLİKLER
 1. İslâm bütün insanlığa gönderilen son dindir.
 2. İslam akıl ve ilim dinidir.
 3. İslâm hem dünya hem de ahiret dinidir.
 4. İslâm kolaylık dinidir.
 5. İslâm’da aşırılık yoktur.
 6. İslâm barış ve sevgi dinidir.

Cevap Yaz