HZ Yakup İle Ölüm Meleği

Bir gün Azrail ( aleyhisselam ), Hz. Yakup Peygamberi ( aleyhisselam ) ziyarete gelir. ve aralarında söyle bir konuşma geçer.

Hz. Yakup ( aleyhisselam ):  – Ey ölüm meleği, ziyaret için mi, yoksa canımı almak için mi geldin?
Hz. Azrail ( aleyhisselam ): – Ziyaret için

Hz. Yakup ( aleyhisse
lam ): – Senden bir talebim var
Hz Azrail ( aleyhisselam ) – Nedir o?
Hz. Yakup ( aleyhisselam )  Ecelim yaklaştığı ve canımı almak istediğin zaman bana önceden bildirmendir.
Hz Azrail ( aleyhisselam ) Peki! Sana iki veya üç haberci gönderirim.


Bundan bir zaman sonra Hz. Yakup’un eceli yaklaştı. Ölüm meleği gene geldi.

Hz. Yakup sordu: – Ziyaret maksadıyla mı geldin, yoksa canımı almak için mi?
Hz Azrail ( aleyhisselam ) : – Canını almak için!
Hz. Yakup ( aleyhisselam ): – Hani ya, sen bana önceden haber verecektin, iki veya üç haberci gönderecektin?
Hz Azrail ( aleyhisselam ) : – Ben dediğimi yaptım;
1- Saçların önceden siyah idi, beyazlaştı.
2- Vücudun önceden kuvvetli idi, sonra kuvvetten düştü.
3- Endamın önceden dik idi, şimdi kamburlaştı. Ey Yakup, işte bu üç şey, ölümden önce insan oğluna benim gönderdiğim habercilerimdir.

Cevap Yaz