Hz. İsa ( aleyhisselam ) Ve Dünya Tanımı

Cerir’in rivayet ettiğine göre Leys der ki: «Adamın biri Hz. İsa’ya ( aleyhisselam ) arkadaş olur, ona «Senin yanında sana yoldaş olabilir miyim» diye teklif eder. Teklifinin kabul edilmesi üzerine yola koyulurlar, bir nehrin kenarına varınca yemek molası için otururlar, yanlarında üç çörek vardır. İkisini yerler, birisi kalır, bu arada Hz. İsa ( aleyhisselam ) nehre varıp su içmek üzere kalkar, su içip dönünce üçüncü çöreği bulamaz. Adama «çöreği kim aldı» diye sorar, adam «bilmiyorum» diye cevap verir.

Yemekten sonra arkadaşı ile birlikte yola koyulur. Yolda iki yavrulu bir geyik görürler. Hz. İsa ( aleyhisselam ) yavrulardan birini çağırır yavru Hz. İsa’nın ( aleyhisselam ) daveti üzerine yanına gelince onu keser, etinin bir kısmını kızartarak yerler.

Yemekten sonra Hz. İsa ( aleyhisselam ) geyik yavrusunun kalıntılarına «Allah’ın ( cellecelalühü ) izni ile canlanıp kalk» der, yavru da derhal canlanıp kalkarak oradan uzaklaşıverir.

Bu olay üzerine Hz. İsa ( aleyhisselam ) yoldaşına, «Sana az önceki mucizeyi gösteren Allah ( cellecelalühü ) için soruyorum, çöreği kim aldı?» der. Adam yine «bilmiyorum» diye cevap verir.

Bir müddet sonra bir nehrin yanına varırlar. Hz. İsa ( aleyhisselam ) adamın elinden tutarak su üstünde yürürler, karşıya geçerler. Nehri aşınca Hz. İsa ( aleyhisselam ),                 «Az önceki mucizeyi sana gösteren Allah ( cellecelalühü ) hakkı için sana soruyorum, üçüncü çöreği kim aldı» diye sorar, adam yine «bilmiyorum» diye cevap verir.

Bir müddet sonra bir çöle varırlar ve otururlar. Hz. İsa ( aleyhisselam ) bir yere kum ve toprak yığar, meydana gelen yığına Allah’ın ( cellecelalühü ) izni ile «altın ol» der, yığın da altın olur Hz. İsa ( aleyhisselam ) altın yığınını üçe bölerek adama «üçte biri benim, üçte biri senin, öbür üçte biri de çöreği alanın» deyince adam «çöreği alan bendim» diye gerçeği itiraf eder.

Bunun üzerine Hz. İsa ( aleyhisselam ) «Altının hepsi senin olsun» diyerek ondan ayrılır.
Adam altının başında dururken çölde yanına iki yolcu gelir. Gelenler kendisini öldürüp altını olmak ister, adam «Onu aramızda üçe bölüşürüz, simdi önce biriniz şehre varıp yiyecek bir şey alsın» diye teklif eder. Adamın teklifi kabul edilerek gelenlerden biri şehre gönderilir.

Şehre giden adam yolda giderken «Niye altını onlar ile bölüşeyim, alacağım yiyeceğe zehir katar, onları öldürürüm, böylece altının hepsi bana kalır» diye düşünür ve dediği gibi yapmak üzere şehirden aldığı yiyeceğe zehir katarak döner.

Altının yanında kalanlar da «Niye ona altının üçte birini verelim, dönünce onu öldürür ve altını ikimiz paylaşırız» diye Konuşurlar. Adam dönünce onu öldürürler, fakat yiyeceği yeyince de kendileri ölür, böylece altın çöl ortasında ve her üçünün ölüsünün yanı başında sahipsiz kalır.

Bu sırada Hz. İsa’nın ( aleyhisselam ) yolu olay yerine yeniden uğrar, durumu görünce yanındakilere «İşte dünya budur, ondan sakının» der.

Cevap Yaz