Hem Temiz Hem Pis Olan Uzuv

Lokman Hekim yanında yardımcısı ile ava çıkmıştı. Avdan dönerken bir ka­bile reisi Lokman Hekim’e bir gece evinde misafir kalması için ısrar etti. Lok­man Hekim de kabul ederek o gece orada misafir kaldı. Kabile reisi bir koyun kestirip ikram etti. Lokman Hekim yanındaki hizmetçisine;

  • Evladım kurban edilen hayvanın en temiz iki azasın; kes bana getir, dedi.

0 da gidip koyunun kalbini ve dilini kesip getirdi. Lokman Hekim;

  • Aferin evladım bildin, dedi.

İkinci gün başka bir kabile reisi, Lokman Hekim’i evini şereflendirmesi İçin davet edince, Lokman Hekim onu da kırmayıp bir gece de ona misafir oldu. Ora­da da ziyafet olarak bir koyun kestiler. Lokman Hekim yanındaki hizmetçisine bu sefer;

  • Evladım, hayvanın en pis olan iki uzvunu kes getir, dedi.

Yardımcısı gitti yine hayvanın dilini ve kalbini kesip önüne koydu. Lokman Hekim hizmetçisine şöyle dedi;

  • Aferin evladım bunu da bildin. Zira insanoğlunun en pis ve temiz olan yeri, kalbi ve lisanıdır.

” Kalbi doğru olmayanın İmanı, dili doğru olmayanın kalbi doğru olmaz.”

 

Cevap Yaz