ELHAMDÜLİLLAH Müslümanız!

Kafkas kartalı diye anılan Şeyh Şamil, çarlık Rusya’sının düzenli ordularına karşı Kafkasya’nın bağımsızlığı için bir avuç fedakar ve sadık adamıyla uzun yıl­lar çarpışmıştı. Onların her türlü imkana sahip orduları karşısında çetin müca­deleler vermiş ama kahraman askerleri de dahil olmak üzere, eksilen hiçbir şeyi yerine koyamadığı için, sonunda mağlup olup esir düşmüştü.

Tabi Rus çan, Şeyh Şamilin cesaret ve kahramanlığına hayranlığından do­layı, onu bir esir gibi değil bir misafir gibi karşılamıştı. Üstelik sarayında Şeyh Şamil için bir de ziyafet düzenledi ve Rus askerlerini de aileleriyle yemeğe da­vet etti.

Yıllarca dağlarda yaptığı mücadele sebebiyle, tam olarak hiçbir zaman kar­nını doyuramamış olan Şeyh Şamil iştahla yemeğini yiyordu ki, Rus Çan onun bu haliyle istihza etmek istedi. Ve etrafındakilere:

  • Bu adam bu iştahla korkarım beni de yer, dedi.

Rus Çarının bu alaycı sözünü duyan Şeyh Şamil bu lafın altında kalır mı? Gümbür gümbür cevap verdi:

  • Korkmanıza gerek yok! Elhamdülillah biz Müslümanız domuz eti yemeyiz, zira bize haramdır!..

 

Cevap Yaz