Bal, Şarap Oldu!

Ubeydullah Ahzar Hazretleri ( kuddise sirruhu ) bir gün hizmetçisine:

Bana semerkant’tan biraz bal getir, buyurdu.

Hizmetçisi :

  • Peki efendim deyip çıktı yola.

Hocasının emrettiği kadar bal satın alıp, tam dışarı çıkıyordu ki, dükkana çok güzel bir bayan girdi. Şeytana uyup şehvetle baktı kadına. Sonra ayrılıp yola koyuldu. Ve gelip taktim etti balı hocasına. Etti ama hocasının yüzü gülmüyordu. Hatta kaşlarını çatıp :

  • Sen bal almaya gittin, ama ” şarap ” getirdin. Buyurdu.
  • Estağfirullah Efendim, ” bal ” getirdim.
  • Hayır. şarap getirdin. İstersen aç bak.

Hizmetçi kutuyu açınca, hayretten dona kaldı. Zira kutuda ” bal ” değil ” şarap ” vardı hakikatten. O zaman anladı hatasını ve Kendi kendine :

” O kadına şehvetle bakmıştım. Ben o günahı işleyince, kutudaki ” bal da şarap olmuş. “ diye düşündü hemen.

Bu, ona büyük bir ders oldu. Bir daha bakmadı yabancı bir kadına.

Cevap Yaz