ASHAB-I SUFFE KİMDİR?

Ashab-ı Suffe dört yüz kişi kadardılar. Medine-i Münevvere’de ne bir meskenleri, ne aşiret ve akrabaları vardı.

Daima Mescid-i Nebevî’de bulunurlar, mescidin sofasında eyleşirler, Kur’an ilmi tahsil ederler, Efendimiz’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem )  vaazlarını dinleyerek istifade ederler, hep oruçlu bulunurlar, böylece bütün vakitlerini ilim ve ibadetle geçirirlerdi. Her ne zaman muharebe olsa iştirak ederlerdi. Bu kimseler Efendimiz’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem ) daimi talebeleri gibiydiler. Bundan dolayıdır ki İslam aleminde medreseler hep camilerin etrafında yapılır, talebelerin de Ashab-ı Sütte gibi olması beklenirdi. Onların yolu ilim tahsil etmek, iffetlerini korumak ibadete devam etmek din uğrunda her türlü sıkıntıya tahammül etmek, dinin yayılmasına hizmet etmek ve icabında cihat etmekti.

Aralarında Talha bin Ubeydullah ( radıyallahu anh ), Ebû Said el-Hudri( radıyallahu anh ), Ebû Hureyre ( radıyallahu anh ), Ebû Zer el-Gıfârî ( radıyallahu anh ) Bilal-i Habeşî ( radıyallahu anh ) Abdullah ibni Ömer ( radıyallahu anh ) Abdullah ibni Mesud ( radıyallahu anh ) Berâ ibni Malik ( radıyallahu anh ) gibi tanınmış sahabilerin de bulunduğu Suffe’de talebe sayısı zaman zaman 400’e kadar çıkmıştır.

Cevap Yaz