Akşemseddin Hazretleri

Akşemseddin Hazretleri 1390 senesinde Şam’da doğdu. Tam adı Akşemseddin Muhammed İbnü Hamza olarak kaydedilmiştir. Nesebi, İmam Şahâbeddîn-i Sühreverdî üzerinden Hazreti Ebûbekir es-Sıddîk (Radıyallahâhu Anh) Efendimize dayanır. Tıp alanında da ciddi bir tahsil görüp ihtisas yapmış; ilmiyye sınıfına dâhil olduktan sonra Osmancık Medresesi’ne müderris olarak tayin edilmiştir. Akşemseddin (Kuddise Sirruhû) Hazretleri hastalıkların mikroplar sebebiyle başlayıp yayıldığı tespitiyle tarihteki önemli buluş sahibi şahsiyetlerden biri olur. Batılı hekim Fracastor’dan çok önceleri o, mikroplarla ilgili tespitini ortaya koymuştur.

1459 senesinde vefât günü gelip çattığında müridânını ve yakınlarını mescidde toplayıp vasiyetini yazan ve onlarla helâlleşen Akşemseddin (Kuddise Sirruhû) Hazretleri arkasında yetiştirmiş olduğu halifeleri ve tarikat şubesini (Tarîkat-ı Şemsiyye-i Bayrâmiyye), evlatlarını ve pek çok konuda vermiş olduğu eserleri bırakarak Yâsîn-i Şerîf-i tilâvet ettikten sonra sağ yanı üzerine uzanmış bir vaziyette Âlemlerin Rabbi olan Allah (Celle Celâluhû) ya ilticâ etmiştir.

Sultan Mehmed Hân, son derece saygı duyduğu, ilmi ve mâneviyâtına itimad ettiği Akşemseddin (Kuddise Sirruhû) Hazretlerini mânevi destek için Fetih ordusuna davet eder. Akşemseddin (Kuddise Sirruhû) Hazretlerinin ordunun moralinin yüksek tutulması ve mânevî müjdelerle birlikte Sultân’a destek vermesi Fethin gerçekleşmesi noktasında en önemli etkenlerden biri olur. Fetihten sonra Ayasofya camiye dönüştürülünce ilk Cuma namazı Akşamseddin (Kuddise Sirruhû) Hazretleri tarafından kıldırıldığı gibi hutbede Akşamseddin (Kuddise Sirruhû) Hazretleri tarafından îrâd edilir. Ebû Eyyûb el-Ensârî (Radıyallahâhu Anh) Hazretlerinin kabri keşfen bulunur. Allah Te’âlâ şefaatlerine nâil eylesin ve bizlere nice fetih mimarları ve fetihler nasib eylesin. Âmîn.

Cevap Yaz